Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS3.2.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-18

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba atidėti jo mokėjimo terminą.
Pasvalio rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas: 1. žemės;
2. valstybinės žemės nuomos;
3. nekilnojamojo turto;
4. paveldimo turto.
Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, jeigu pareiškėjas atitinka bent vieną ir šių kriterijų:
1. Savivaldybė turi turtinių ar finansinių įsipareigojimų pareiškėjui;
2. Savivaldybė inicijuoja investicinius projektus ar kitaip juose dalyvauja;
3. Objektai yra numatyti Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plane;
4. Objektai priklauso ne pelno organizacijoms, kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą.
Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2005 m. birželio 7 d. Nr. X-233.
3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112.
4. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas 1992 m. birželio 25 d. Nr. I-2675.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
7. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. Dokumentų, patvirtinančių atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklėse nustatytus kriterijus, kopijos;
4. Atitinkamų mokesčių deklaracijų kopijos;
5. Pažyma, apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;
6. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita arba einamųjų metų balansas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Atsakingas asmuo:
Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė,
tel. (8 451) 54 104, el. p. d.petreniene@pasvalys.lt
mob. tel.: +370 6 86 17726

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė,
tel. (8 451) 54 104, el. p. d.petreniene@pasvalys.lt
mob. tel.: +370 6 86 17726

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma
Užpildomas laisvos formos prašymas ir pateikiami reikalingi dokumentai.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Finansų skyrius parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba priima sprendimus suteikti arba nesuteikti mokesčio lengvatą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji