Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Paraiškų dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS8.6

2.

Administracinės paslaugos versija

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiškų dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo priėmimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius skelbia konkursą Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams atrinkti interneto svetainėje www.pasvalys.lt. Paraiškas sporto organizacijos pateikia Švietimo ir sporto skyriui nuo gruodžio 1 d. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., kur paraiškos yra registruojamos. Švietimo ir sporto skyrius surinktas paraiškas atiduoda vertinti Visuomeninei sporto tarybai. Visuomeninė sporto taryba, apsvarsčiusi sporto organizacijų paraiškas, teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl lėšų skyrimo. Savivaldybės tarybai skyrus sporto organizacijoms lėšas, finansuojamų sporto organizacijų vadovai su Savivaldybės administracijos direktoriumi sudaro biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kuriose numatomi sporto organizacijų įsipareigojimai, lėšų, įsigyto mažaverčio turto naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos. Sporto organizacijos, gavusios finansavimą, turi vykdyti išlaidų apskaitą. Naudojant Savivaldybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti, atsiskaitymus privalo vykdyti ne grynaisiais pinigais, išskyrus maistpinigius. Atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijai, pateikdamos ketvirtines, metines ataskaitas iki kito mėnesio 7 d. Sporto organizacijos privalo pateikti Savivaldybės administracijai biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų suvestinę ir buhalterinių dokumentų kopijas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-66 ,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T1-148 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“.

4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T1-176 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos sudarymo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiama  užpildyta paraiška.

 

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius

 

Atsakingas asmuo:

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas, tel. (8 451) 54 083,

el. p. r.savickas@pasvalys.lt.

 

Prašymus nagrinėja Visuomeninė sporto taryba.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas,

tel. (8 451) 54 083, el. p. k.polekas@pasvalys.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 mėnesiai nuo paraiškos priėmimo pabaigos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma

Visuomeninė sporto taryba paraiškas vertina pagal kriterijus, numatytus Aprašo 6 punkte bei duomenis, pateiktus paraiškoje. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako sporto organizacijos vadovas.

Sporto organizacijų paraiškas Švietimo ir sporto skyrius gali grąžinti sporto organizacijai, jei:

- pateikta ne laiku ar nesilaikant paraiškos formos;

- neatitinka Aprašo 5, 6 ir 13 punktų reikalavimų;

- organizacija yra likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;

- paraiškoje ar jos prieduose pateikė neteisingą informacija;

- nepateikė lėšų panaudojimo ataskaitų, jeigu buvo gavusi finansavimą iš Savivaldybės biudžeto praėjusiais metais, gautas lėšas panaudojusi ne pagal tikslinę paskirtį, ar nepanaudotų lėšų negrąžinusi į Savivaldybės biudžetą, ar netinkamai tvarkiusi gautų lėšų buhalterinę apskaitą.

Ataskaitos forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paraišką galima pateikti ir elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt

Atsakaitą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Visuomeninė sporto taryba, apsvarsčiusi sporto organizacijų paraiškas, teikia   Savivaldybės tarybai siūlymą dėl lėšų skyrimo.  Savivaldybės tarybai skyrus sporto organizacijoms lėšas, finansuojamų sporto organizacijų vadovai su Savivaldybės administracijos direktoriumi sudaro biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kuriose numatomi sporto organizacijų įsipareigojimai, lėšų, įsigyto mažaverčio turto naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai saugomi 1.14 byloje

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. birželio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. birželio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji