Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Informacija apie prevencinių programų įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose

2017-02-09

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Informacija apie prevencinių programų įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose

2017 m.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

Projekto „Kino klubas“

1-4

25

Mokinių atstovybė, L. Liukpetrienė

Mokinių užimtumas, pozityvių socialinių įgūdžių ugdymas. 

1-4 klasių tarp klasinės vaikinų krepšinio varžybos

1-4

225

Kūno kultūros mokytojai

Ž. Vačikauskas, S. Filmanavičius, A. Vanagas

Mokinių užimtumas, pozityvių socialinių įgūdžių ugdymas

Projektas „Samsung Mokykla ateičiai“  mokymai

2-4

15

G. Kruopienė

Mokinių užimtumas, kitų formų neformaliajam ugdymui paieška, pozityvių socialinių įgūdžių ugdymas.

Projektas „Gyvybės vertė jaunimo akimis“ .

Visi pirmų klasių mokiniai

146

J. Stipinienė,

J. Valuntonienė

Psichologinio atsparumo ugdymas, teigiamų socialinių  nuostatų formavimas. Nepakantumas kvaišalams.

Respublikinės prevencinės „Sniego gniūžtės“ stovyklos organizavimas

1-4 klasių mokiniai

20

L. Liukpetrienė

V. Rimša

Psichologinio atsparumo ugdymas, teigiamų socialinių  nuostatų formavimas. Nepakantumas kvaišalams.

Kalėdinis krepšinio turnyras

1-4

50

Kūno kultūros mokytojai

Ž. Vačikauskas, S.Filmanavičius, A.Vanagas

Mokinių projektinis darbas, skirtas jaunimo užimtumui, socialinei adaptacijai, sveikatingumui gerinti.

Dalyvavimas mokymuose (šiuo metu rengiama paraiška) „ Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?“

1-4

-

V.Rimša,

D Užuotienė

Sveikatingumui gerinti. Nepakantumui kvaišalams ir pan.

Paskaitos „Streso įveikimas mokykloje“

Įvyko 5 susitikimai. 

3-4 klasės

300

J. Stipinienė

Klasių auklėtojai

Psichologinio atsparumo ugdymas, teigiamų socialinių  nuostatų formavimas.

Projektas „Antistresinė savaitė“ .

Įjungta visa mokyklos bendruomenė.

1-4 klasės

Apie 450

J. Valuntonienė, J. Stipinienė

Klasių auklėtojai.

Psichologinio atsparumo ugdymas, teigiamų socialinių  nuostatų formavimas.

Sveikatingumo šventė „Pasvaliui 519“

1-4 klasės

560

D Užuotienė,

J. Valuntonienė

V. Tamulionienė

Sveikatingumui gerinti. Nepakantumui kvaišalams, užimtumui.

Kryptingas socialinės – pilietinės  veiklos organizavimas I-II g klasių mokiniams, siekiant ugdyti pagarbą kitam ir kitokiam.

1-2 klasių mokiniai

300

J. Valuntonienė

L. Liukpetrienė

Klasių auklėtojai

 

Pozityvios socialinės adaptacijos ir bendruomeniškumo skatinimas.

Mokymai klasių auklėtojams, vėliau pravestos  klasių valandėlės. (spalis  - lapkritis). Tema: 

„Elektroninių cigarečių žala, teisiniai naudojimo aspektai“

1-4

Klasių mokiniai

520

J. Valuntonienė

Klasių auklėtojai

 

Nepakantumas kvaišalams.

 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazija

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

Pastabos

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

1-4,

5-8,              I-IV

458

 

Integruota į mokomuosius dalykus, klasės valandėles

Sveikatos ugdymo bendroji pragrama

5-IV

309

 

 

Integruota į mokomuosius dalykus, klasės valandėles

|Projektas „Psichinės sveikatos išsaugojimas, savižudybių prevencija, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“

5-8

180

 Vilma Titienė, tel. 861542714,

El.p. vilma.titiene@ gmail. Com

Daiva Čeponienė, tel. 867504629, el.p. daivacc@ gmail.com

 

„ Antras žingsnis“

 

1-4

128

Pradinių klasių mokytojai

 

„ Paauglystės kryžkėlė“

5-8

180

 

Integruota į klasių vadovų veiklą.

 

Pumpėnų gimnazija

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

Zipio draugai

Priešmokyklinio ugdymo grupė

14

Jolanta Kauneckienė

tel. 865800356

jkauneckiene@inbox.lt

 

Obuolio draugai

3 klasė

9

Gita Krušinskienė

Tel. 868246885

gita.pumpenai@gmail.com

 

Įveikime kartu

4 klasė

18

Jesenija Marcinkonytė

Tel. 8615740503

jesenija7@gmail.com

 

Prevencinė

Rengimo šeimai ir lytiškumo programa

1-12 klasės

174

Įvairių dalykų mokytojai

Integruota į mokomųjų dalykų ugdymo turinį

Alkoholio, tabako ir

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

174

Įvairių dalykų mokytojai

Tęstinis projektas ,,Žalingiems įpročiams - Ne! , sportui - TAIP! "

1-12 klasės

139

Gražina Kiaunienė

Tel. 861195524

ggrazinak@gmail.com

 

 

 

 

Vaškų gimnazija

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

Pastabos

Sveikatos valandėlė „Aukime be žalingų įpročių“

8

24

Pasvalio VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Jokubaitienė, b.jokubaitiene@gmail.com 867121946

 

Diskusija „Rūkymo žala organizmui“

8

20

Pasvalio VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Jokubaitienė, b.jokubaitiene@gmail.com

867121946

 

Diskusija „Alkoholio žala“

 

8

20

Pasvalio VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Jokubaitienė, b.jokubaitiene@gmail.com 867121946

 

Diskusija "Rūkymo žala ir pasekmės"

7

19

Pasvalio VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Jokubaitienė, b.jokubaitiene@gmail.com 867121946

 

„Laisva klasė nuo (be) svaigalų“

8

23

Klasės auklėtoja Rita Čypienė, ritacypiene@gmail.com

860053478

 

„Atšvaito diena“

1-4

65

Policijos atstovai

 

Pasaulinei eismo nelaimių aukų atminimo dienai. Akcija „Būk matomas“

1-4

68

Policijos atstovai

 

Pasvalio r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa

 „Sveika mokykla“

1-8, Ig-IVg

200

Socialinė pedagogė Ingrida Bernadišiūtė, ibernadisiute@gmail.com

868338239

 

OLWEUS patyčių prevencijos programa

1-8 ir Ig - IVg

200

Socialinė pedagogė Ingrida Bernadišiūtė, ibernadisiute@gmail.com 868338239

 

 

 

Daujėnų pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

Pastabos

Sveikatos ugdymas

(Sveikatos ugdymo programa)

5

12

Ona Strazdienė,

867310891,

ona.strazdiene@gmail.com

Modulis

„Esu saugus, kai žinau“

(Prevencinė programa)

8

10

Modulis

 

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

Olweus patyčių prevencijos programa

3-10 kl.

59

Socialinė pedagogė

Vilma Janušienė

tel. (8 451) 44108

v.janusiene@gmail.com

Instruktorė — Loreta Petrauskienė

Koordinatorė — Vilma Janušienė

 

 

Pajiešmenių pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

,,Raudona linija“ ( Visuomenės sveikatos stiprinimo)

priešmok. Ir 1 – 10kl. 

120

Vida Chraptavičienė

861554075, vida.chraptaviciene@gmail.com

 

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

1 – 10 kl

111

 

 

,,Sniego gniūžtė“

1 – 10 kl

111

 

 

,,Sveikatiada“

Priešmok. Ir 1 -10

120

 

 

LIONS QUEST

1 – 10

111

 

 

 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

„Paauglystės kryžkelės“

(LIONS QUEST)

5a

15

Diana Gribauskienė,

861206078,

dinuzester@gmail.com

Programa integruota į klasės vadovo veiklą

5b

24

Roma Jackūnienė,

861128525,

romaquiet@gmail.com

6a

24

Rasa Žigienė,

862031802,

Rasazyg75@gmail.com

6b

21

Aldona Antanaitienė,

867210469,

antanaitiene56@gmail.com

7a

27

Vilija Mačėnienė,

868224348,

vilija.maceniene@gmail.com

7b

24

Audronė Barančiukienė,

867613887,

cirbulenaite123@gmail.com

8a

24

Virginija Stapulionytė,

867310889,

stavirginie@gmail.com

8b

25

Birutė Demenienė,

861542716,

b.demeniene@gmail.com

„Sveika gyvensena – gyvenimo būdas“

1-8

300

Sonata Briedienė,

867331334,

sonatalevuo@gmail.com

Tęstinis projektas

„Būkime kartu“

1-8

20

Sonata Briedienė,

867331334,

sonatalevuo@gmail.com

Vasaros socializacijos stovykla

 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyrius

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

„Obuolio draugai“

2

11

Rita Balčiauskienė

861476274

etilamaz@gmail.com

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekte „Mokausi pasakyti Ne“

1-10

105

Rasa Paužuolienė

868246579

rasapa@gmail.com

Projektas įvykdytas, parašyta nauja paraiška

Integruota „Paauglystės kryžkelių“ programa

(LIONS QUEST)

5-10

66

Daiva Šienauskienė

865623998

voska7@gmail.com

 

 

 

 

 

Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyrius

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

„Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“

0-8

80

Lijana Mačėnienė

864547732

lijanukas0@gmail.com

Tęstinis projektas

 

Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., el.p.

Pastabos

Socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa "Antras Žingsnis".

 

Pirmos

 

 

50

J.Balčiūnaitė el.p. jurga82@gmail.com

R.Vaičiūnienė  el.p.

reginute.regina@gmail.com

845134548

 

LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“

 

5-8

 

204

Ž.Simonaitienė

el.p. zviegla@gmail.com

845134546

 

 

Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

„Įveikiame kartu“

2

11

Marijona Sakalauskienė

860044754

 

„Zipio draugai“

1

8

Janina Šatienė

862262833

 

TRINUS grupės susitikimai

10

15

Sandra Vitkevičiūtė

 

 

Narteikių mokykla-darželis „Linelis“

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

pastabos

Ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

1,4

17

Lijana Oniūnienė, loniune@gmail.com

 

Į pradinio ugdymo programos dalykus integruojamos prevencinį poveikį turinčios programos:

„Žmogaus saugos bendroji programa“ ir „Sveikatos ugdymo bendroji programa“.

1-4

32

Lijana Oniūnienė, loniune@gmail.com

 

Inga Navickienė

naviinga@gmail.com

 

 

Pasvalio lopšelis darželis ,,Liepaitė“

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel., e.p.

Pastabos

„Zipio draugai“

Priešmokyklinės grupės

40

Stasė Bagdonienė, 868559757, stasebag@gmail.com

Rita Aukščionienė, 867806195, aukria@gmail.com

 

Socialinio emocinio intelekto ugdymo programa KIMOCHIS

Ikimokyklinės ugdymo grupės

83

Jadvyga Račkienė, 862903435, rackiene@gmail.com

Ritutė Milašienė, 861527016, milarister@gmail.com

Laima Šatienė, 868877491, lalaimasatiene@gmail.com

Stasė Valickaitė, 860403359, svalickaite@gmail.com  

 

 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

Programos pavadinimas

Klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas, vardas, pavardė,

tel., el. p.

Pastabos

1. Sveikos gyvensenos skatinimas, atliepiant įstaigos sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą „Aukime sveiki kartu“, lopšelio –darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“.

1.1. Renginys Europos sveikos mitybos dienai;

1.2. Akcija saugaus eismo dienai pažymėti;

1.3. Akcija „Judėjimo sveikatos labui dienai“ pažymėti;

1.4. Pasaulinė Sniego diena „Spalvotos sniego mozaikos“;

1.5. Žiemos pramogos lauke, arbatžolių ragautuvės grupėse;

1.6. Piešinių paroda „Pasaulinė Sveikatos dienai“ paminėti.

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio  ugdymo grupių vaikai

185 vaikai

Pavaduotoja ugdymui Jovita Varanauskienė

8 614 23739, el. p. najovita@gmail.com

 

2. „Savaitė be patyčių“

Lopšelio-darželio bendruomenė

80

Vaiko gerovės komisija

 

3. Tolerancijos diena

Lopšelio-darželio bendruomenė

60

 

 

4. „Sveikatos keliu ženkime kartu“ projekto „Judam – sveikai gyvenam“ tęstinis projektas (skirtas vaikų fiziniam aktyvumui, lauko ir edukacinių erdvių modernizavimui) .

Lopšelio-darželio bendruomenė

80

Kūrybinė darbo grupė

 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“

Programos pavadinimas

klasė

Mokinių skaičius

Mokytojas

Vardas, pavardė, tel.

pastabos

Programa „Zipio draugai“

2008-2009 m.m. auklėtoja-metodininkė Judita Vitartienė  dalyvavo  konsultaciniuose seminaruose (52 a. val.), prave dė 24 programos valandėles su savo grupės ugdytiniais ir įgijo  programos įgyvendinimui reikalingą kvalifikaciją, sutei- kiančią teisę dirbti tarptautinės programos „Zipio draugai“ pedagoge. Jos iniciatyva vaikai dalyvauja „Veiksmo savaitė „Be patyčių“  akcijose, Savaitės me tu vaikai buriasi į bendrą kūrybi nę veiklą „Kuriame draugystės knygą“ , klbasi apie draugystę, pagarbą, emocijas, jeigu kas skaudina, tyčiojasi, skriaudžia ir kaip to išvengti. Piešia plakatus su paraginimais :Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“ ir kt.

Savaitės pabaigoje visi susirinkę į salę pasidžiaugia draugais, dainuoja, deklamuoja, šoka, pristato savo darbelius ir susega į bendrą „Draugystės knygą“

Priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus vaikai

Viso apie 50-70

vaikų

Judita Vitartienė,

Tel: 861882871,

El.p: vitartiene@gmail.com

 

 

v.stokiene@pasvalys.lt, tel.(8 451) 34 274

Artimiausi renginiai

2018 m. birželio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. birželio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji