Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Negyvenamųjų patalpų nuomos viešasis konkursas

2015-02-26

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pasvalio kultūros centras (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso (toliau – Konkursas) būdu išnuomoja jo patikėjimo teise valdomas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalyje, maitinimo ir gėrimų tiekimo veiklai.

1. Nuomojamų patalpų bendras plotas 105 kv. m. Pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 6798-4001-6016, pastatas pažymėtas šifru 1C2p.

2. Pradinė 1 kvadratinio metro nuomos kaina: 1 Eur (3,45 Lt) per mėnesį.

3. Konkursas vyks 2015 m. kovo 13 d. 15 val.

4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys.

5. Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis).

6. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

 

II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

1. Nuomojamų 105 kv. m patalpų adresas Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys (I aukštas). Patalpose yra elektra, šildymas nuo miesto centralizuotų šilumos tinklų.

2. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2015 metų kovo 24 d., darbo dienomis nuo 15.00 iki 16.00 val.

 

III. NUOMOS SĄLYGOS

1. Konkursas vyks Pasvalio kultūros centre, direktoriaus kabinete (43 kab.), Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys.

2. Nuomos sutarties trukmė sutartinė, bet ne ilgesnė kaip 10 (dešimt) metų.

3. Konkurso laimėtojas nuomojamose patalpose:

3.1. suderinęs su Nuomotoju, turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines paslaugų teikimo ir darbo laiko iškabas, laikydamasis vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų taisyklių reikalavimų;

3.2. naudoja savo maisto gamybos įrenginius.

4. Nuomininkas įsipareigoja:

4.1.  be nuomos mokesčio mokėti mokesčius už vandenį, energiją, komunalines paslaugas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusius su patalpų naudojimu;

4.2. savo lėšomis užtikrinti patalpų, vidaus santechnikos įrenginių, inžinerinių tinklų ir einamąjį remontą;

4.3. patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;

4.4.  sumokėti nuomos ir kitus šių sąlygų 4.1 punkte nurodytus mokesčius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos;

4.5. nesumokėjus nuompinigių ir kitų privalomų mokesčių nustatytu laiku, nuomininkas privalo mokėti delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

4.6. nuolat bendradarbiauti su Nuomotoju vykstančių renginių, seminarų metu.

5. Nuomininkui draudžiama be Nuomotojo rašytinio leidimo:

5.1. subnuomoti išsinuomotas patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims;

5.2. atlikti nuomojamų patalpų ar jų dalies kapitalinio remonto, perplanavimo ir pertvarkymo (rekonstrukcijos), išskyrus patalpų einamojo remonto darbus.

 

IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

1. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, iki 2015 m. kovo 10 d. 15.00 val. Pasvalio kultūros centro raštvedei Skirmantei Tirilytei (Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys) pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys (I aukštas), nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiamas finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pradinis įnašas sumokėtas.

2. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

2.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;

2.2. pageidaujamos išsinuomoti patalpos;

2.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

2.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;

2.5. paaiškinimas, kokiam tikslui dalyvis naudos nuomojamą turtą.

3. Pretendentai Pasvalio kultūros centrui, įstaigos kodas 190633921, atsiskaitomoji sąskaita LT377300010142323804 AB Swedbank (kodas 7300), turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (315 Eur), jį pateikti komisijai Konkurso metu.

4. Dokumentai turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas.

5. Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko nurodo gavimo datą ir laiką.

6. Alternatyvų pasiūlymą galima pateikti, atšaukus ankstesnįjį. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki Nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

7. Papildoma informacija teikiama tel. (8 451) 34 340, el. p. kultura@pasvalys.lt. 

 

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2015 m. kovo 13 d. 15 val. Pasvalio kultūros centro direktoriaus kabinete (43 kab.), Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys.

2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.

___________________

 

PRIDEDAMA. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36.

1 PRIEDAS. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutartis

2 PRIEDAS. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas

 

 

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. rugsėjo
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. rugsėjo
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji