Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo aukcionus

2019-05-22

Informacija .pdf formatu.

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas gyvenamasis namas su priklausiniais (unikalus Nr. 4400-3878-5481, pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 354,50 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, statybos metai – 1925; ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4400-3878-5527, žymėjimas plane 2I1p, užstatytas plotas – 70,00 kv. m, mūrinis, 1 aukšto, statybos metai – 1957) ir šiam objektui priskirtas 1,3576 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5027-2405, kadastro Nr. 6775/0003:347) Vytartų k. 1B, Pasvalio apylinkių sen.,  Pasvalio r. sav.   

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

19 100

14 580,00

4 520,00

700,00

-

100,00

10,00

1 900,00

2019-06-21, 0.00 val. /  2019-06-26  23.59 val.

2019-07-01, 9.00 val. /2019-07-04 13.59 val.

Parduota už: 19 300 Eur

Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina – 3 820,003 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 700,00 Eur.

Žemės sklypo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
XXXIII. Rekreacinės teritorijos.
XXIV. Karstinis regionas.
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

Pastatas ir sklypas yra kultūros paveldo objekto (Vytartų senovės gyvenvietė, unikalus kodas kultūros vertybių registre 20962) vizualinės apsaugos pozonyje.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija, tel. (8 451) 34 314 arba tel. 8 687 88972. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. birželio 19 d.

 

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas-vandens malūnas (unikalus Nr. 4400-3888-1911, pažymėjimas plane 1I2b, bendras plotas 611,12 kv. m, pastato sienos akmenbetonio, 2 aukštų, statybos metai – 1912) ir šiam objektui priskirtas 0,1800 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4979-7260, kadastro Nr. 6757/0007:225), Lėvens g. 18, Toliūnų k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

9 300

7 953,00

1 347,00

700,00

-

100,00

10,00

900,00

2019-06-21,      0.00 val. /  2019-06-26  23.59 val.

2019-07-01, 9.00 val. / 2019-07-04 13.59 val.

Parduota už: 15 300 Eur

Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina – 647,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 700,00 Eur.

Žemės sklypo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
XXIV. Karstinis regionas
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
VI. Elektros linijų apsaugos zonos
II. Kelių apsaugos zonos.

Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas 23179): Vandens malūnas su technologine įranga. Pripažintas valstybės saugomu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. birželio 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas – mokykla su priklausiniais (unikalus Nr. 6700-2003-2011, pažymėjimas plane 1C1p, bendras plotas 238,62 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, statybos metai – 1909; kiemo statiniai (lauko tualetas), unikalus Nr. 6700-2003-2022) ir šiam objektui priskirtas 0,1160 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4876-8918, kadastro Nr. 6757/0008:20), Savanorių g. 15, Pušalotas, Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

8 200

7 691,00

509,00       

-

-

100,00

10,00

800,00

2019-06-21, 0.00 val. /  2019-06-26  23.59 val.

2019-07-01, 9.00 val. /2019-07-04 13.59 val.

Parduota už: 8 200 Eur

Žemės sklypo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. birželio 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas-mokykla su priklausiniais (unikalus Nr. 4400-0204-7706, pažymėjimas plane 1C2b, bendras plotas 411,08 kv. m, pastato sienos gelžbetonio, 2 aukštų, statybos metai – 1976; ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4400-0204-7743, žymėjimas plane 2I1p, užstatytas plotas – 68,00 kv. m, mūrinis, 1 aukšto, statybos metai – 1976) ir šiam objektui priskirtas 0,6001 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4927-2560, kadastro Nr. 6730/0010:64), Taikos g. 6, Mikoliškio k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo parda-vimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

16 000

14 210,00

1 790,00

700,00

-

100,00

10,00

1 600,00

2019-06-21,  0.00 val. /  2019-06-26  23.59 val.

2019-07-01, 9.00 val. /2019-07-04 13.59 val.

Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo pardavimo kaina – 1 090,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 700,00 Eur.

Žemės sklypo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
XLVII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų , sanitarinės apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
II. Kelių apsaugos zonos.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. birželio 19 d.

 

Bendrosios aukcionų sąlygos:
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti, mokėjimo paskirtyje nurodant parduodamo turto adresą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT29 4010 0426 0003 0055, Luminor Bank, AB, banko kodas 40100, gavėjas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, įmonės kodas 288787660. Mokėjimus patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti registracijos metu skiltyje „Apmokėjimo dokumentai“.
Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
6. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Aukcione pageidaujantys dalyvauti fiziniai asmenys turi pateikti 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.
Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka notarui.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:
Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042). Atsiskaitomoji sąskaita žemės sklypo kainai sumokėti – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB banke, gavėjas – valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042.
Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
Jeigu per 30 dienų nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
Darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą:
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 321 kab. tel. (8 451) 54 114, el. p. v.antanaviciene@pasvalys.lt.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji