Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. posėdžio darbotvarkė

2015-02-05


Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas  2015 m. vasario 19 d. (ketvirtadienį) 10 val. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1).
Sudarytas Savivaldybės tarybos posėdžio preliminarus darbotvarkės projektas:

1. Informacija apie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato veiklą per 2014 metus.

Pranešėjas – Pasvalio rajono policijos komisariato viršininkas Dalius Prakuraitis.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2. Dėl Pasvalio r. Vaškų vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo (T-14)

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

3. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (T-23).

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

4. Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus (1219 42) pareiginės instrukcijos patvirtinimo (T-22).

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus (1219) pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (T-18).

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo“ pakeitimo (T-21).

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

7. Dėl Pasvalio krašto muziejaus statuto patvirtinimo (T-20).

Pranešėja – Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (T-13).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

9. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (T-28)

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo (T-).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-9).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo (T-12).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo“ pakeitimo (T-16).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

14. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone (T-10).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

15. Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo Pasvalio rajone (T-11).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

16. Dėl dalyvavimo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ inicijuotame rinkodaros projekte (T-8).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Kripaitienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

17. Dėl Pasvalio rajono 2015 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo (T-15).

Pranešėjas - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (melioracijai) Vaidotas Kuodis.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

18. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-7).

Pranešėjas - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus statybų inžinierius Andrius Kasparavičius.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (T-17).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

20. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo (T-6).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo (T-19).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

22. Dėl UAB „Lenauda“ šilumos bazinės kainos dedamųjų tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams patvirtinimo (T-29).

Pranešėja - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-271 „Dėl valstybinės rinkliavos už statybos leidimo išdavimo pastato rekonstravimui fiziniams asmenims nustatymo“ pakeitimo (T-31).

Pranešėja - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo (T-).

Pranešėja – Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė.

Pagrindinis komitetas – Kontrolės.

25. Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pauliaus Petkevičiaus tarnybos Lietuvos valstybei stažo patvirtinimo (T-1).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

26. Dėl Viliaus Povilionio atleidimo iš pareigų (T-30).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

27. Dėl _________________ paskyrimo į viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo – vyriausiojo gydytojo – pareigas (T-25).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

28. Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-26).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų sveikatos ir aplinkos apsaugos.

29. Dėl mokėjimo už socialinės paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (T-27).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankauskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų sveikatos ir aplinkos apsaugos.

30. Dėl Pasvalio sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo (T-35).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Pasvalio sporto mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (T-36).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo (T-34).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

33. Dėl Pasvalio rajono trečiojo amžiaus universiteto (T-33).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

34. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos patvirtinimo (T-32).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Kripaitienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

35. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (T-37).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

 Pavesta Savivaldybės tarybos sudarytiems komitetams sprendimų projektus apsvarstyti iki 2015 m. vasario 13 d.

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. balandžio
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. balandžio
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji