Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

2014 - Apklausos procedūra

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 20000,00 Lt (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 50000,00 Lt (be PVM)

 

2014 m. sausio mėn.

2014 m. vasario mėn.

2014 m. kovo mėn.

2014 m. balandžio mėn.

2014 m. gegužės mėn.

2014 m. birželio mėn.

2014 m. liepos mėn.

2014 m. rugpjūčio mėn.

2014 m. rugsėjo mėn.

2014 m. spalio mėn.

2014 m. lapkričio mėn.

2014 m. gruodžio mėn.

 

Informacija apie viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 20000,00 Lt (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 50000,00 Lt (be PVM)

Eil. Nr.
Pirkimo objektas
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį
Pirkimo būdas
Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis
Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
Pirkimo sutarties kaina (Lt, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
1. Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros žiemos metu paslaugos
Apklausos procedūra

Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM)

~102366,00
UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia
- ~102366,00
UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
-
2. Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo II etapo darbai Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. 266051,81 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas atitiko Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 4,55 proc. 266051,81 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 4,55 proc.
3. Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugos Apklausos procedūra

Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM)

- - - - - - -
4.

Pasvalio miesto Vilties gatvės šaligatvių remonto darbai

Apklausos procedūra
Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)
346822,93 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 346822,93
UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
-
5.

Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)

Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 231154,77 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 231154,77 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
6. Pasvalio rajono Pušynės sausinimo sistemos griovių ir jų įrenginių remonto darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)  360243,58 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230
Dalyvio UAB ,,Jadrana" pateiktas pasiūlymas ir tiekėjo kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausia kainą minėto tikėjo pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje
 8,00 proc.
 360243,58 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230
8,00 proc.
7. Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM)  0,01 UAB ,,Bitė Lietuva", įmonės kodas 110688998
Dalyvio UAB ,,Bitė Lietuva" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje
-
0,01
UAB ,,Bitė Lietuva", įmonės kodas 110688998
 -
8. Šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus Pasvalio rajono gyventojams paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) ~ 36400,00
AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587
Dalyvio AB Lietuvos paštas pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
-
~36400,00
AB Lietuvos paštas, įmonės kodas 121215587
 -
9. Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2014-2019 metų programos įgyvendinimo paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 66900,00 VšĮ ,,Inovatika", įmonės kodas 302684297 Dalyvio VšĮ ,,Inovatika" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus -
66900,00 VšĮ ,,Inovatika", įmonės kodas 302684297  -
10. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 463625,37 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje  - 463625,37 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 -
11. Tilto ant Maučiuvio upelio kelyje Nairiai-Gineikiai Pasvalio rajone remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 420912,78
UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje
10,00 proc.
420912,78 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
10,00 proc.
12. Pasvalio miesto, rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)  374761,20 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
 - 374761,20 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
 -
13. Pasvalio rajone esančių vandens pralaidų ir drenažo rinktuvo Pumpėnų gyvenvietėje remonto darbų su techninių darbo projektų parengimu pirkimas Apklausos procedūra

Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)

237538,57 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB ,,Jadrana" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
8,00 proc. 237538,57
UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230 8,00 proc.
14. Pasvalio miesto kelio į Pamūšio sodus, Pasvalio rajonoTetirvinų kaimo Sodžiaus gatvės, Saločių miestelio Gedimino aikštės viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 305278,16 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 305278,16
VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
 -
15. Naujo automobilio pirkimas finansiniu lizingu Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM)  -  -  - -
-
 - -
16. Kopijavimo įrangos nuomos paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 44140,80 UAB ,,Biuro mašinos", įmonės kodas 124272166 Dalyvio UAB  ,,Biuro mašinos" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus -
44140,80

 UAB ,,Biuro mašinos", įmonės kodas

124272166

-
17. Nemokamai išduodamų darbuotojams asmeninių apsaugos priemonių pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 37352,35 UAB ,,SDG kodas", įmonės kodas 301463552 Dalyvio UAB  ,,SDG kodas" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 37352,35 UAB ,,SDG kodas", įmonės kodas 301463552 -
18. Naujo automobilio pirkimas finansiniu lizingu Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM)  106850,80 Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Inchcape Motors" (įmonės kodas 300805444 ) ir AB SEB banko (įmonės kodas 112021238)
Dalyvio  pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus -
106850,80
Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Inchcape Motors" (įmonės kodas 300805444)  ir AB SEB banko  (įmonės kodas 112021238)
 -
19. Avarinių melioracijos statinių remonto dabų Pasvalio rajone pirkimas
Apklausos procedūra
Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)
110696,85
UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230
Dalyvio UAB ,,Jadrana" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
-
110696,85 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230
-
20. Pasvalio rajono Valakėlių kadastrinės vietovės dalies griovių ir jų įrenginių remonto darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas
Apklausos procedūra
Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM)
370432,71
Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Jadrana" (įmonės kodas 169178230) ir UAB ,,Panevėžio hidroplanas" (įmonės kodas 302472928)
Dalyvio pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje  -  370432,71 Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Jadrana" (įmonės kodas 169178230) ir UAB ,,Panevėžio hidroplanas" (įmonės kodas 302472928)
 -
21. Socialinio būsto, Pasvalyje, Nepriklausomybės g. 79, rangos darbai Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  970000,00 UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436
Dalyvio UAB ,,Svalex" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje
 25,95 proc.
970000,00 UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436
25,95 proc.
22. Programinės įrangos „FINAS“ aptarnavimo ir priežiūros paslaugos bei internetinės programos „FinNet“ (biudžetas) aptarnavimo ir priežiūros paslaugos

Apklausos

procedūra

Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 36880,80
 UAB ,,Eksitonas Business Solutions", įmonės kodas 148185467
 Dalyvio UAB  ,,Eksitonas Business Solutions" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus -
36880,80
 UAB ,,Eksitonas Business Solutions", įmonės kodas 148185467
-
23. Lengvojo automobilio pirkimas finansiniu lizingu

Apklausos

procedūra

Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 84684,86
 Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,ARX" (įmonės kodas 110514951) ir AB SEB bankas (įmonės kodas 112021238)
 Dalyvio pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
-
84684,86
 Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,ARX" (įmonės kodas 110514951) ir AB SEB bankas (įmonės kodas 112021238)
-
24. Avarinių ir kitų melioracijos statinių remonto darbų Pasvalio rajone pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 119129,34 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB ,,Jadrana" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 119129,34
UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230
 -
25. Takų ir parkingo dangų įrengimo Krinčino miestelio parke darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 92188,77 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
- 92188,77
UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
-
26. Pasvalio miesto P. Avižonio ir Ežero gatvių šaligatvių remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 272916,97 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reiakalimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 272916,97 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
27. Pasvalio miesto Rūtų gatvės šaligatvių remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 138704,61 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 138704,61 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
28. Pasvalio apylinkių ir Saločių seniūnijų vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-077 ir S-031 Pervalkai-Žilpamūšis, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Nr. 3118 Vytartai-Pervalkai su keliu Nr. 3117 Tetirvinai-Žilpamūšis, taisymas  (remontas) Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (500 tūkst. Lt be PVM) 479998,57 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pateiktas pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausią kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 479998,57 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
29. Supresuotų šiaudų rulonų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 41140,00 Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė ,,Saločiai", įmonės kodas 169163723 Dalyvio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės ,,Saločiai" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir pagal pasiūlytą mažiausia kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje - 41140,00 Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė ,,Saločiai", įmonės kodas 169163723 -
30. Įranga Grūžių vaikų globos namams Apklausos procedūra Pirkimo vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (200 tūkst. Lt be PVM) 28300,86

UAB ,,Empos",

įmonės kodas 188753657

Dalyvio UAB ,,Empos" pateiktas pasiūlymas atitiko nustatytus reikalvimus ir pagal pasiūlytą kainą minėto tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra pirmuoju pasiūlymų eilėje -
 28300,86  UAB ,,Empos", įmonės kodas 188753657
 -

Artimiausi renginiai

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji