Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Apklausos procedūra

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

2017 m. sausio mėn.

2017 m. vasario mėn.

2017 m. kovo mėn.

2017 m. balandžio mėn.

2017 m. gegužės mėn.

2017 m. birželio mėn. (1)

2017 m. birželio mėn. (2)

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Informacija apie pradedamą pirkimą

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

Pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

 1.

 Gatvių apšvietimo tinklų montavimas Talkonių k., Pasvalio r.

 Apklausos procedūra

 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)

 21014,22

 AB ,,Empower“, įmonės kodas 111728584

 Dalyvio AB ,,Empower" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

 -

21014,22

 AB ,,Empower“, įmonės kodas 111728584

 -

2.

 Pasvalio kultūros namų Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalyje rekonstravimo užbaigimui būtinų atlikti darbų aprašo parengimo paslauga

 Apklausos procedūra

 VPĮ 84 str. 1 p. ir 92 str. 3 p. 6 d., Taisyklių 84.4 p., 108.1.5 p.

 14990,00

 UAB ,,Statybos projektų valdymas“, įmonės kodas 300078023

Dalyvio UAB ,,Statybos projektų valdymas" pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

 -

 14990,00

  UAB ,,Statybos projektų valdymas“, įmonės kodas 300078023

 -

 3.

 Pasvalio rajono Gulbinėnų, Pajiešmenių ir Talačkonių kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių remonto darbai su  techninio darbo projekto parengimu

 Apklausos procedūra

 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)

 92523,55

 Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB „Jadrana“, įmonės kodas 169178230 ir UAB ,,Panevėžio Hidroplanas“, įmonės kodas 302472928

 Dalyvio  Ūkio subjektų grupės sudarytos iš UAB „Jadrana“ ir UAB ,,Panevėžio Hidroplanas“ pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

 7,2 proc.

 92523,55

  Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB „Jadrana“, įmonės kodas 169178230 ir UAB ,,Panevėžio Hidroplanas“, įmonės kodas 302472928

 7,2 proc.

4.

Pasvalio parko estrados Dvareliškių g. 1, Pasvalio m. rekonstrukcijos darbai

Apklausos procedūra

Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)

 86809,98  UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436  Dalyvio UAB ,,Svalex" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  86809,98  UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436  -

5.

Pasvalio parko estrados Dvareliškių g. 1, Pasvalio m. sklypo sutvarkymo darbai

Apklausos procedūra

Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)

 67082,24  Ūkio subjektų grupė UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250, VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  30 proc.  67082,24 Ūkio subjektų grupė UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250, VĮ ,,Panevėžio regiono  keliai", įmonės kodas 168410067  30 proc.
 6.  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)  Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  96195,00  UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  - 96195,00  UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  -
7. Pasvalio rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterizuotos apskaitos paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  3966,00  Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, įmonės kodas 120093212  Dalyvio Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  3966,00  Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, įmonės kodas 120093212  -
8. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  9510,60  UAB ,,Nevda", įmonės kodas 121931451  Dalyvio UAB ,,Nevda" pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  9510,60  UAB ,,Nevda", įmonės kodas 121931451  -
9.  

Gatvių apšvietimo tinklų montavimo darbai Pušaloto mstl., Pušaloto sen., Pasvalio r.

 

Apklausos procedūra

  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  71275,49  UAB ,,Fisanta", įmonės kodas 144951210  Dalyvio UAB ,,Fisanta" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  71275,49  UAB ,,Fisanta", įmonės kodas 144951210  -
10. Avarinių melioracijos statinių ir melioracijos statinių gyvenvietėse Pasvalio rajone remonto darbai

Apklausos procedūra

 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  ~ 70000,00  UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230  Dalyvio UAB ,,Jadrana" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  ~70000,00   UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230  -
 11.  Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugos  Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  0,0001  UAB ,,Bitė Lietuva", įmonės kodas 110688998 Dalyvio UAB ,,Bitė Lietuva" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  0,0001   UAB ,,Bitė Lietuva", įmonės kodas 110688998  -
12. Pasvalio miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  79538,14  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai"  pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  79538,14  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
 13.  Pasvalio rajono melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų rinkinio parengimo pagal MelGIS specifikaciją paslaugų pirkimas  Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  15984,11  IĮ Vandena, įmonės kodas 300030669  Dalyvio IĮ Vandena pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  15984,11   IĮ Vandena, įmonės kodas 300030669  -
14. Parko pėsčiųjų takų dangos (ir dalies pagrindų) remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  40418,46  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  40418,46   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
15. Užterštos sandėlio teritorijos sutvarkymo darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  67094,50 Ūkio subjektų grupė UAB ,,Mato ranga", įmonės kodas 302429072 ir UAB ,,Kertex energija", įmonės kodas 302794893   Dalyvio  pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose  nustaytus reikalavimus  -  67094,50  Ūkio subjektų grupė UAB ,,Mato ranga", įmonės kodas 302429072 ir UAB ,,Kertex energija", įmonės kodas 302794893  -
16. Kalno gatvės tęsinio kelio dangos įrengimo, lietaus nuotekų šalinimo įrengimo darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  120168,29   UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  Dalyvio  UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  0,2  120168,29   UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  0,2
17. Kalno gatvės tęsinio lauko elektra Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  36058,91

 UAB ,,Fisanta", įmonės kodas144951210

 Dalyvio UAB ,,Fisanta" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  36058,91  UAB ,,Fisanta", įmonės kodas 144951210  -
18. Kalno gatvės tęsinio lauko vandentiekis Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  131195,78   UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio  UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  131195,78   UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  -
19. Lengvojo automobilio pirkimas išperkamosios nuomos būdu Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  28006,18  Ūkio subjektų grupė: AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270 ir UAB ARX, įmonės kodas 110514951  Dalyvio pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  28006,18  Ūkio subjektų grupė: AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270 ir UAB ARX, įmonės kodas 110514951  -
20. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilties gatvėje Pasvalio mieste statyba Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  100928,28  UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  100928,28  UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  -
 21.  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros (griovio profilio atstatymo) darbai  Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  30371,00   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  - 30371,00   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
 22. Dviejų pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Taikos gatvėje ties Autobusų stotimi, ir UAB „Pasvalio žemtiekimas“ „Agio“ parduotuve“   Apklausos procedūra   Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  11115,43  UAB ,,Megavatas", įmonės kodas 302254299 Dalyvio UAB ,,Megavatas" pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  11115,43   UAB ,,Megavatas", įmonės kodas 302254299  -
23. Pasvalio miesto Svalios gatvės, Geležinkeliečių gatvės dalies pro UAB „Pasvalio gerovė“ kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  109886,86  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  109886,86  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
 24.  Pasvalio parko estrados Dvareliškių g. 1, Pasvalio m. sklypo sutvarkymo papildomi darbai   Apklausos procedūra    VPĮ 84 str. 1 p. ir 92 str. 7 p. 1 d., Taisyklių 84.4 p., 108.5.1 p.  19692,47   UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250   Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  19692,47    UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  -
25. Parko pėsčiųjų takų dangos (ir dalies pagrindų) papildomi remonto darbai Apklausos procedūra  VPĮ 84 str. 1 p. ir 92 str. 7 p. 1 d., Taisyklių 84.4 p., 108.5.1 p. 11722,33  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  11722,33   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
 26.  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai  Apklausos procedūra   Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  65333,47   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  65333,47  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
27. Pasvalio rajono Vaškų seniūnijos privažiuojamojo kelio į Norelių kaimą kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 54897,06    UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250

 Dalyvio   UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

 

 -  54897,06    UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
28. Pasvalio apylinkių seniūnijos Ustukių kaimo Vytartų gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės Švobiškio kaime Parko gatvėje prie kultūros namų Joniškėlio apylinkių seniūnijoje kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  73718,54   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  Dalyvio  VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  73718,54   VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067  -
29. Pasvalio rajono Briedžiupio sausinimo sistemos griovių ir Saločių kadastrinės vietovės griovio Š-2 remonto darbai Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  58721,30  Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Jadrana", įmonės kodas169178230 ir UAB ,,Panevėžio hidroplanas", įmonės kodas 302472928  Dalyvio pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  58721,30  Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Jadrana", įmonės kodas169178230 ir UAB ,,Panevėžio hidroplanas", įmonės kodas 302472928  -
30. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimo darbai Pasvalio apyl. sen. Valakėlių k. Piliakalnio, Šimonėlių ir Lėvens gatvėse Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  13802,99  UAB ,,Anykščių energetinė statyba", įmonės kodas 154229968  Dalyvio UAB ,,Anykščių energetinė statyba" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  13802,99  UAB ,,Anykščių energetinė statyba", įmonės kodas 154229968  -
31. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus gatvėje Pasvalio mieste kapitalinis remontas Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 40265,82 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250

Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

- 40265,82 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
32. Kopijavimo aparatų nuoma Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  ~10890,00  UAB ,,Biuro mašinos", įmonės kodas124272166  Dalyvio UAB ,,Biuro mašinos" pasiūlymo duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  ~10890,00

 UAB ,,Biuro mašinos", įmonės kodas

124272166

 -
33. Pasvalio rajono Mikoliškio kadastrinės vietovės griovių M-4-1, M-4-1-2, M-4-1-4, M-4-1-6 remonto darbai Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)  76939,93 UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230  Dalyvio UAB ,,Jadrana" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  7,00 proc.  76939,93  UAB ,,Jadrana", įmonės kodas 169178230  7,00 proc.
34. Tilto per Tatulos upę Raubonių kaime Taikos gatvėje remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 33104,89 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai"  pasiūlymo duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 33104,89 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
35. Pasvalio rajono savivaldybėje aptarnavimo kokybės įvertinimo paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58 000 Eur be PVM) 9922,00 UAB ,,Socialinis institutas", įmonės kodas 302497415 Dalyvio UAB ,,Socialinis institutas" pasiūlymo duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 9922,00 UAB ,,Socialinis institutas", įmonės kodas 302497415 -
36. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 90469,06 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymo duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 90469,06 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
37. Universalios sporto aikštelės Taikos g., Pasvalio m., įrengimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 33120,87 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 33120,87 VĮ ,,Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -

 

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21

2020-02-21 20:00

22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21

2020-02-21 20:00

22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji