Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Antikorupcijos dienai skirti renginiai Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose

2017-12-08

2017 m. gruodžio 5-8 dienomis Pasvalio rajono mokyklose organizuojami įvairūs renginiai, skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai: vedamos integruotos pilietiškumo pamokos; antikorupcinio švietimo klasės valandėlės; piešinių, plakatų  konkursai; viktorinos; susitikimai.

Tarptautinė antikorupcijos diena gruodžio 9-ąją kasmet minima nuo 2004 metų. Ji skirta atkreipti dėmesį į korupciją, kaip vieną pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančių socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdančių ekonomikos augimą, keliančių pavojų valstybės valdymui, įvairių valstybinių institucijų stabilumui ir visuomenės moralei.

Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos.

 

  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija


Atliktas  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymas

2017-06-06

Pasvalio rajono savivaldybės mero 2017 m. kovo 24 d. potvarkiu Nr. MV-17 sudaryta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo komisija 2017 m. balandžio 5 d. atliko VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Pasvalio ligoninės korupcijos indekso nustatymą. Komisija vadovavosi Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vertinimas atliktas pagal Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo 1 priedo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo kriterijus. Kaip reikalaujama Tvarkos apraše, VšĮ Pasvalio ligoninėje vertinimo metu atlikta anoniminė hospitalizuotų pacientų apklausa. 

Susumavus kriterijų vertinimo rezultatus, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui nustatytas korupcijos indeksas – 108, VšĮ Pasvalio ligoninei nustatytas korupcijos indeksas – 101.

Vertinimo protokolai:

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro

VšĮ Pasvalio ligoninės.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija


Atlikta korupcijos rizikos analizė Pasvalio rajono savivaldybėje

2016-10-21

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Pasvalio rajono savivaldybėje. Atliekant analizę įvertinta korupcijos rizika vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo procedūrų organizavimo, kontrolės bei  viešųjų pirkimų, susijusių su vietinės reikšmės kelių priežiūra, srityse.

STT pareigūnų nuomone, pozityvu, kad pasvaliečiai, siekdami užtikrinti gerą vietinės reikšmės kelių ar gatvių būklę ir tinkamiausią tam skiriamų lėšų paskirstymą, 2016 m. nustatė lėšų naudojimo prioritetus,darbų planavimo kriterijus. Tačiau pastebėta, kad planuojant kelių ir gatvių taisymo, priežiūros darbus ne itin paisoma Pasvalio rajono seniūnijų gyventojų nuomonės. Nėra įtvirtinta prievolė seniūnams prašymuose nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti prioritetine tvarka savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymą. Rajono bendruomenių nuomonės išklausymas galėtų tapti  vienu iš pagrindinių veiksnių siekiant nešališkumo ir atsiribojimo nuo politinių įtakų ar asmeninių interesų tvarkant kelius bei labiausiai atsižvelgti į tikrąją kelių būklę rajone.

Taip pat atliekant korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybėje nėra priimtų vidaus teisės aktų, kuriais būtų sudarytos galimybės prie kelių, gatvių priežiūros ir remonto darbų prisidėti tiek fiziniams asmenims, tiek privačioms struktūroms. Vykdant viešuosius pirkimus kelių ir gatvių priežiūros, taisymo srityje, pasitaiko atvejų, kai neatskirtos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės funkcijos, ir tai didina korupcijos atsiradimo galimybes.

Savivaldybės paprašyta per 3 mėnesius informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. Panašus vertinimas kelių priežiūros srityje jau buvo atliktas Vilniaus, Šiaulių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, planuojama atlikti Plungės rajono savivaldybėje.

Atliekant korupcijos rizikos analizę detaliai analizuojamas ne tik įstaigos pasirinktos srities teisinis reglamentavimas, bet ir praktinis jos įgyvendinimas. Tai dvylikta šiais metais STT korupcijos prevencijos pareigūnų atlikta korupcijos rizikos analizė.

(www.stt.lt informacija)

Artimiausi renginiai

2018 m. sausio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9

2018-01-09 17:30

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. sausio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9

2018-01-09 17:30

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji