Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Atsakingi už korupcijos prevenciją

Pasvalio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija   

Narys

Pareigos

Kontaktai

Neringa Trinskienė

Savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė

tel. +370 618 48 360, el. p. neringa@pasvalys.lt

Vigintas Ilgutis

Manikūnų seniūnaitijos seniūnaitis

tel. +370 682 24 642, el. p. v.ilgutis@gmail.com

Veronika Bronislava Sutkienė

Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė,

tel. +370 657 40 905 , el. p. veronika.sutkiene50@gmail.com

Helena Simonaitienė

Savivaldybės tarybos narė

tel. +370 655  60 408, el. p. h.simonaitiene@pasvalys.lt

Alfonsas Pulokas

Savivaldybės tarybos narys

tel.+370 699  04 056 , el. p. pulokas@pasvalys.lt.

Komisijos sudėtis patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-67

 

Antikorupcijos komisijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, sudarymo ir darbo organizavimo principai, atsakomybė ir kiti su jos veikla susiję klausimai nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatuose, patvirtintuose  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-66.

 

Antikorupcijos komisijos veiklos dokumentai

2017 m. darbo planas  
2016 m. darbo planas 2016 metų ataskaita
  2015 metų ataskaita

INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS

Eil. Nr.

Prevencijos priemonė

Vykdytojai

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vertinimą atlieka:

·     Savivaldybės administracijos padalinių, kurių valstybės tarnautojai parengė teisės akto projektą, vadovai;

·     Juridinio ir personalo skyriaus valstybės tarnautojai, vizuojantys teisės aktų projektus, jei pateiktą teisės akto projektą parengė Savivaldybės administracijos padalinio vadovas.

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Darbo grupė sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. DV-524 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“:

·     Bendrojo skyriaus vedėja R. Gedvilienė;

·     Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė V. Antanavičienė;

·     Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas A. Asauskas;

·     Ūkio ir transporto tarnybos vedėjas V. Baronas;

·     Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė;

·     Apskaitos skyriaus vedėja V. Motiejūnienė;

·     Juridinio ir personalo skyriaus vyresn. specialistė L. Valantonė.

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Atlieka:

·     Antikorupcijos komisija:

Savivaldybės tarybos narė N. Trinskienė;

Manikūnų seniūnaitijos seniūnaitis V. Ilgutis;

Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė V. B. Sutkienė;

Savivaldybės tarybos narė H. Simonaitienė;

Savivaldybės tarybos narys A. Pulokas;

·     Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją - Žemės ūkio skyriaus vedėjas (šiuo metu pareigos yra laisvos).

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Atlieka:

·     Antikorupcijos komisija:

Savivaldybės tarybos narė N. Trinskienė;

Manikūnų seniūnaitijos seniūnaitis V. Ilgutis;

Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė V. B. Sutkienė;

Savivaldybės tarybos narė H. Simonaitienė;

Savivaldybės tarybos narys A. Pulokas;

·     Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją - Žemės ūkio skyriaus vedėjas (šiuo metu pareigos yra laisvos);

·     Švietimo ir sporto skyrius.

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, surinkimas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė.

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją - Žemės ūkio skyriaus vedėjas (šiuo metu pareigos yra laisvos).

 

Artimiausi renginiai

2018 m. sausio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9

2018-01-09 17:30

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2018 m. sausio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9

2018-01-09 17:30

10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji