Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių taikymo nustačius afrikinį kiaulių marą

2017-07-31

Krinčino seniūnijos Daučkėnų kaimo apylinkėse nugaišusiems šernams nustačius  afrikinį kiaulių marą (toliau – AKM), Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. DV-551 Naradavos  medžiotojų būreliui nurodyta:

 1. „Naradavos“ medžiotojų būreliui priklausančiame medžioklės ploto vienete, kuriame buvo nustatytas AKM, per 30 dienų po AKM nustatymo ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą, dalyvaujant Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Pasvalio VMVT) teritorinio padalinio pareigūnui, siekiant surasti nugaišusius šernus;
 2. iš visų būrelio sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų), limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų)) mėginius AKM tyrimams bei papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimui. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai bei nebūtų užteršta aplinka, išplatinta liga. Mėginius pristatyti į Pasvalio VMVT;
 3. sumedžiotų šernų mėsą saugoti su Pasvalio VMVT iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti šernų AKM tyrimų rezultatai;
 4. sumedžiotus šernus nuo sumedžiojimo vietos iki gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių gabenti sandariose priemonėse, siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
 5. sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ir iš jų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, palikti gyvūninių atliekų duobėse, esančiose pirminio apdorojimo aikštelėse arba prie jų;
 6. po sumedžiotų šernų išdorojimo gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis AKM sukėlėjus, dezinfekuoti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu, ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių, kuris buvo naudotas dorojant šernus;
 7. šernų dorojimo metu susidariusias atliekas sudėti į gyvūninių atliekų duobes, kurias, pripildžius 1,5 m iki žemės paviršiaus, užkasti arba išvalyti. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama tik gavus Pasvalio VMVT raštišką leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos;
 8. apie kiekvieną rastą šerno gaišeną nedelsiant pranešti Pasvalio VMVT.

Daujėnų seniūnijos Moliūnų miške sumedžiotam šernui nustačius AKM, Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. DV-550 Daujėnų medžiotojų būreliui nurodyta:

 1. Daujėnų medžiotojų būreliui priklausančiame medžioklės ploto vienete Moliūnų miške, kuriame buvo nustatytas AKM, per 30 dienų po AKM nustatymo ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą, dalyvaujant Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Pasvalio VMVT) teritorinio padalinio pareigūnui, siekiant surasti nugaišusius šernus;
 2. iš visų būrelio sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų), limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų)) mėginius AKM tyrimams bei papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimui. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai bei nebūtų užteršta aplinka, išplatinta liga. Mėginius pristatyti į Pasvalio VMVT;
 3. sumedžiotų šernų mėsą saugoti su Pasvalio VMVT iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti šernų AKM tyrimų rezultatai;
 4. sumedžiotus šernus nuo sumedžiojimo vietos iki gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių gabenti sandariose priemonėse siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
 5. sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ir iš jų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, palikti gyvūninių atliekų duobėse, esančiose pirminio apdorojimo aikštelėse arba prie jų;
 6. po sumedžiotų šernų išdorojimo gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis AKM sukėlėjus, dezinfekuoti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu, ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių, kuris buvo naudotas dorojant šernus;
 7. šernų dorojimo metu susidariusias atliekas sudėti į gyvūninių atliekų duobes, kurias pripildžius 1,5 m iki žemės paviršiaus, užkasti arba išvalyti. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama tik gavus Pasvalio VMVT raštišką leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos;
 8. apie kiekvieną rastą šerno gaišeną nedelsiant pranešti Pasvalio VMVT.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos Girelės miške sumedžiotam šernui nustačius AKM, Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. DV-539 „Girelės“ medžiotojų būreliui nurodyta:

 1. „Girelės“ medžiotojų būreliui priklausančiame medžioklės ploto vienete Girelės miške, kuriame buvo nustatytas AKM, per 30 dienų po AKM nustatymo ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą, dalyvaujant Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Pasvalio VMVT) teritorinio padalinio pareigūnui, siekiant surasti nugaišusius šernus;
 2. iš visų būrelio sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų), limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų)) mėginius AKM tyrimams bei papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimui. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai bei nebūtų užteršta aplinka, išplatinta liga. Mėginius pristatyti į Pasvalio VMVT;
 3. sumedžiotų šernų mėsą saugoti su Pasvalio VMVT iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti šernų AKM tyrimų rezultatai;
 4. sumedžiotus šernus nuo sumedžiojimo vietos iki gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių gabenti sandariose priemonėse siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
 5. sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ir iš jų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, palikti gyvūninių atliekų duobėse, esančiose pirminio apdorojimo aikštelėse arba prie jų;
 6. po sumedžiotų šernų išdorojimo gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis AKM sukėlėjus, dezinfekuoti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu, ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių, kuris buvo naudotas dorojant šernus;
 7. šernų dorojimo metu susidariusias atliekas sudėti į gyvūninių atliekų duobes, kurias pripildžius 1,5 m iki žemės paviršiaus, užkasti arba išvalyti. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama tik gavus Pasvalio VMVT raštišką leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos;
 8. apie kiekvieną rastą šerno gaišeną nedelsiant pranešti Pasvalio VMVT.

Pušaloto  seniūnijos Jakubonių miške sumedžiotiems šernams nustačius AKM, Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. DV-533  Jakubonių  medžiotojų būreliui nurodyta:

 1. Jakubonių medžiotojų būreliui priklausančiame medžioklės ploto vienete Jakubonių miške, kuriame buvo nustatytas AKM, per 30 dienų po AKM nustatymo ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą, dalyvaujant Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Pasvalio VMVT) teritorinio padalinio pareigūnui, siekiant surasti nugaišusius šernus;
 2. iš visų būrelio sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų), limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų)) mėginius AKM tyrimams bei papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimui. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai bei nebūtų užteršta aplinka, išplatinta liga. Mėginius pristatyti į Pasvalio VMVT;
 3. sumedžiotų šernų mėsą saugoti su Pasvalio VMVT iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti šernų AKM tyrimų rezultatai;
 4. sumedžiotus šernus nuo sumedžiojimo vietos iki gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių gabenti sandariose priemonėse siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
 5. sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ir iš jų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, palikti gyvūninių atliekų duobėse, esančiose pirminio apdorojimo aikštelėse arba prie jų;
 6. po sumedžiotų šernų išdorojimo gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis AKM sukėlėjus, dezinfekuoti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu, ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių, kuris buvo naudotas dorojant šernus;
 7. šernų dorojimo metu susidariusias atliekas sudėti į gyvūninių atliekų duobes, kurias pripildžius 1,5 m iki žemės paviršiaus, užkasti arba išvalyti. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama tik gavus Pasvalio VMVT raštišką leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos;
 8. apie kiekvieną rastą šerno gaišeną nedelsiant pranešti Pasvalio VMVT.

Pasvalio apylinkių seniūnijos Žadeikių miške kritusiems šernams nustačius AKM, Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. DV-532 „Pyvesos“ medžiotojų būreliui nurodyta:

 1. Pyvesos“ medžiotojų būreliui priklausančiame medžioklės ploto vienete Žadeikių miške, kuriame buvo nustatytas AKM, per 30 dienų po AKM nustatymo ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą, dalyvaujant Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Pasvalio VMVT) teritorinio padalinio pareigūnui, siekiant surasti nugaišusius šernus;
 2. iš visų būrelio sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų), limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų)) mėginius AKM tyrimams bei papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimui. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kiti skysčiai bei nebūtų užteršta aplinka, išplatinta liga. Mėginius pristatyti į Pasvalio VMVT;
 3. sumedžiotų šernų mėsą saugoti su Pasvalio VMVT iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti šernų AKM tyrimų rezultatai;
 4. sumedžiotus šernus nuo sumedžiojimo vietos iki gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių gabenti sandariose priemonėse siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
 5. sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse ir iš jų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, palikti gyvūninių atliekų duobėse, esančiose pirminio apdorojimo aikštelėse arba prie jų;
 6. po sumedžiotų šernų išdorojimo gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis AKM sukėlėjus, dezinfekuoti visų transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu, ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių, kuris buvo naudotas dorojant šernus;
 7. šernų dorojimo metu susidariusias atliekas sudėti į gyvūninių atliekų duobes, kurias pripildžius 1,5 m iki žemės paviršiaus, užkasti arba išvalyti. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama tik gavus Pasvalio VMVT raštišką leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos;
 8. apie kiekvieną rastą šerno gaišeną nedelsiant pranešti Pasvalio VMVT.

 

Savivaldybės administracijos informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. gegužės
P A T K P Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. gegužės
P A T K P Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji