Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Priimamos paraiškos priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2018-08-07

Pasvalio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Pasvalio rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės ir nevyriausybinės organizacijos. 

Projektų prioritetai ir veiklos sritys:
- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
- vaikų ir jaunų žmonių (14–19 metų) laisvalaikio užimtumas;
- kultūrinė ir švietėjiška veikla;
- sporto ir sveikatinimo veikla;
- bendruomeninės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos.

Pasvalio  rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

1. Daujėnų seniūnija
2018 m. liepos 13 d. Daujėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

2. Joniškėlio apylinkių seniūnija
2018 m. rugpjūčio 2 d. Joniškėlio apylinkių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-2).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. sporto ir sveikatingumo veikla;
2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

3. Joniškėlio miesto seniūnija
2018 m. rugpjūčio 1 d. Joniškėlio miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-1).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
2. sporto ir sveikatingumo veikla. 

4. Krinčino seniūnija
2018 m. rugpjūčio 2 d. Krinčino seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SSP-2).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

5. Namišių seniūnija
2018 m. liepos 13 d. Namišių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V1-2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

6. Pasvalio apylinkių seniūnija
2018 m. rugpjūčio 3 d. Pasvalio apylinkių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V4-62).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

7. Pasvalio miesto seniūnija
2018 m. rugpjūčio 2 d. Pasvalio miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. 2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 

8. Pumpėnų seniūnija
2018 m. liepos 31 d. Pumpėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-2).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
2. sporto ir sveikatingumo veikla;
3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

9.  Pušaloto seniūnija
2018 m. rugpjūčio 2 d. Pušaloto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. 2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

10. Saločių seniūnija
2018 m. rugpjūčio 6 d. Saločių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V1-30)
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
2. vaikų ir jaunų žmonių (14–19 metų) laisvalaikio užimtumas;
3. kultūrinė ir švietėjiška veikla.

11.  Vaškų seniūnija
2018 m. liepos 31 d. Vaškų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. 10-37).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
1. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

PARAIŠKOS FORMĄ RASITE ČIA.

Pareiškėja (organizacija) kartu su paraiška turi pateikti žemiau išvardintų lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:
1. pareiškėjo steigėjo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties);
2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo/sutarties;
6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
7. kitus pareiškėjo pageidavimu pateikiamus dokumentus (pvz.: projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai ir pan.).

Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel. numeris, el. pašto adresas).  Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.

Paraiškos teikiamos Pasvalio r. savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, I a. 100 kab. iki  2018 m. rugsėjo 7 d.

Iškilus klausimams, kreipkitės į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyresniąją specialistę Dalią Grigaravičienę, el. paštas  d.grigaraviciene@pasvalys.lt; tel. 8 686 08 169.

Savivaldybės administracijos informacija

 

Artimiausi renginiai

2019 m. kovo
P A T K P Š S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

2019-03-28 10:00

29 30 31

2019-03-31 09:50

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2019 m. kovo
P A T K P Š S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

2019-03-28 10:00

29 30 31

2019-03-31 09:50

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji