Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Skelbiami nekilnojamojo turto pardavimo aukcionai

2019-11-08
Naujienos

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (KODAS 188753657, VYTAUTO DIDŽIOJO A. 1, LT-39149 PASVALYS) SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO AUKCIONUS

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas – mokykla su priklausiniais (unikalus Nr. 6799-4002-4010, pažymėjimas plane – 1C2b, bendras plotas – 3 270,90 kv. m, pastatas blokinis, 2 aukštų, statybos metai – 1994; perpumpavimo stotis,  unikalus Nr. 6799-4002-4021, pažymėjimas plane – 2H1p, užstatytas  plotas – 9,76 kv. m, pastatas plytinis, 1 aukšto, statybos metai – 1994; kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus Nr. 6799-4002-4032, statybos metai – 1994) ir šiam objektui priskirta dalis (3,0831 ha) žemės sklypo (unikalus Nr. 6757-0008-0129, kadastro Nr. 6757/0008:129), Žemaitės g. 2, Pušalotas, Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

45 000

35 164,00

9 836,00

-

-

100,00

10,00

4 000,00

2019-12-09,
0.00 val. /  2019-12-11  23.59 val.

2019-12-16,
9.00 val. /2019-12-19 13.59 val.

Žemės sklypo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos.
IX. Dujotiekių apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. gruodžio 6 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Pastatas – katilinė (unikalus Nr. 6797-0031-9016, pažymėjimas plane – 1H1p, bendras – plotas 128,43 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, statybos metai – 1970) ir šiam objektui priskirtas 0,0556 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5096-2616, kadastro Nr. 6773/0005:246), Sodžiaus g. 10A, Tetirvinų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

770

643,00

127,00

-

-

50,00

10,00

70,00

2019-12-09,                                        

0.00 val. /  2019-12-11  23.59 val.

2019-12-16,

9.00 val. /2019-12-19 13.59 val.

Žemės sklypo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XXIV. Karstinis regionas.

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija, tel. (8 451) 41 133 arba tel. 8 686 30 585. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. gruodžio 6 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Vieno kambario butas su priklausiniais (unikalus Nr. 6797-7003-6019:0003, pažymėjimas plane – 1A1p, bendras plotas – 47,73 kv. m, statybos metai – 1971; 1/3 kiemo statinių, unikalus Nr. 6797-7003-6108), Lauko g. 8-3, Puodžių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

800

800,00

-

-

-

20,00

10,00

80,00

2019-12-09,  0.00 val. /  2019-12-11  23.59 val.

2019-12-16,
9.00 val. /2019-12-19 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnija, tel. (8 451) 40 435 arba tel. 8 686 30 475. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. gruodžio 6 d.


 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Dviejų kambarių butas Nr. 2 su priklausiniais (unikalus Nr. 6797-6008-3015:0001, pažymėjimas plane – 1A2p, bendras plotas – 70,02 kv. m, namas – mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1976, ½ kiemo statinių, unikalus Nr. 6797-6008-3048), Parko g. 7-2, Kiemėnų k., Namišių sen., Pasvalio r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

1 400

1 400,00

-

-

-

50,00

10,00

140,00

2019-12-09, 
0.00 val. /  2019-12-11  23.59 val.

2019-12-16,
9.00 val. /2019-12-19 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnija, tel. (8 451) 47 373 arba tel. 8 682 27 612. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. gruodžio 6 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Dviejų kambarių butas Nr. 7 su priklausiniais (unikalus Nr. 6796-3004-7023:0003), pastato, kuriame yra butas, pažymėjimas plane – 1A2p, buto bendras plotas – 46,06 kv. m, statybos metai – 1963, pastatas plytinis, 2 aukštų; 1/8 ūkinio pastato, unikalus Nr. 6796-3004-7012, pažymėjimas plane – 2I1p, užstatytas plotas  - 292,00 kv. m, pastatas plytinis, 1 aukšto), Pabuojų k. 4-7, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

350

-

-

-

-

20,00

10,00

30,00

2019-12-09,
0.00 val. /  2019-12-11  23.59 val.

2019-12-16,
9.00 val. /2019-12-19 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. gruodžio 6 d.

 

Bendrosios aukcionų sąlygos:

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti, mokėjimo paskirtyje nurodant parduodamo turto adresą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT29 4010 0426 0003 0055, Luminor Bank, AB  banko kodas 40100, gavėjas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, įmonės kodas 288787660. Mokėjimus patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti registracijos metu skiltyje „Apmokėjimo dokumentai“.

Atsiskaitomoji sąskaita žemės sklypo kainai sumokėti – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB banke, gavėjas – valstybės įmonė Turto bankas, kodas 112021042.

Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
6. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Aukcione pageidaujantys dalyvauti fiziniai asmenys turi pateikti 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.
Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka notarui.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042). Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Jeigu per 30 dienų nuo nekilnojamojo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą:

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 321 kab. tel. (8 451) 54 114, el. p. v.antanaviciene@pasvalys.lt.

 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji