Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS4.3.

2.

Administracinės paslaugos versija

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai


4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys ir šeimos turi teisę būti įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus jeigu:

1. Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų dydžių.

3. Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą. Sudaromi šie sąrašai:

1. Jaunų šeimų; 

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 

3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;

4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

5. Bendrasis; 

6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. DV-369 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

3. Valstybės įmonės Registrų centras pažyma apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą.

4. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją.
5. Savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį.
6. Neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai.
7. Gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
8. Asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo –  kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

Atsakingas asmuo:

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Grincevičienė, tel. (8 451) 54 114,

el. p. n.grinceviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Gytis Vitkus, tel. (8 451) 54 114, el. p. g.vitkus@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS modulis ,,Būstas“

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasikeitus pareiškėjo gyvenamajai vietai, telefono numeriui, būtina apie tai informuoti savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus atsakingą darbuotoją, kadangi savivaldybės tarnautojas, neturėdamas kontaktų, negalės pareiškėjui pranešti apie siūlymą išsinuomoti socialinį būstą.

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymas dėl įrašymo į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą sąrašus įtraukiamas į gyventojų prašymų Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti registracijos žurnalą (TM2)

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21

2020-02-21 20:00

22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21

2020-02-21 20:00

22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji