Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas

DALIES PALŪKANŲ UŽ SUTEIKUS KREDITUS KOMPENSAVIMO

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

 

 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪS 9

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (2010-11-23)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimą sudaro:

1. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas;

2. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas;

3. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas;

4. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas;

5. Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimas;

6. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 329 (Žin., 2007, Nr. 42-1574; 2009, Nr. 90-3852);

2. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-96 (Žin., 2003, Nr. 29-1203);

3. Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-307 (Žin., 2003, Nr. 76-3506);

4. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-115 (Žin., 2004, Nr. 44-1468);

5. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-159 (Žin., 2007, Nr. 45-1704; 2008, Nr. 41-1525; 2009, Nr. 153-6939).

PASTABA. Šios taisyklės nebegalioja nuo 2010 m. sausio 1 d., tačiau subjektams, pasirašiusiems sutartis dėl kredito suteikimo investiciniams projektams vykdyti iki šių taisyklių pripažinimo negaliojančiomis, taikomos šių taisyklių nuostatos;

6. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 (Žin., 2007, Nr. 46-1756; 2008, Nr. 60-2278).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norėdami gauti kompensaciją, bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) pagalbos gavėjai pateikia:

  1. prašymą
  2. trumpalaikio turto įsigijimą patvirtinančių dokumentų originalus (parodyti) ir jų kopijas;
  3. finansinės atskaitomybės dokumentų už paskutinį ataskaitinį laikotarpį prieš prašymo pateikimą originalus (parodyti) ir jų kopijas;
  4. kredito sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;
  5. kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas (kas ketvirtį);
  6. Pažymą apie orientacinę palūkanų normą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Alma Janušonienė, tel. (8 451) 54117, el. p. a.janusoniene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kazėnas, tel. (8 451) 54117, el. p. j.kazenas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ketvirčiui pasibaigus, iki mėnesio pabaigos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikiamos nustatytos formos Pažymos apie lėšų poreikį. Agentūra per 60 dienų perveda lėšas ūkininkams.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji