Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Juridinių asmenų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) paraiškų leidimams gauti derinimas, leidimų derinimas, fizinių ir juridinių asmenų įvairios veiklos projektų statybos, žemės, miško,

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Konsultacijų apie fizinių ir juridinių asmenų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės paraiškų, leidimų įvairios veiklos aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo srityse derinimo teikimas.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Investicijų. 7

2.

Administracinės paslaugos versija

2 (2011-04-28)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Juridinių asmenų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) paraiškų leidimams gauti derinimas, leidimų derinimas, fizinių ir juridinių asmenų įvairios veiklos projektų statybos, žemės, miško, vandens naudojimo aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo srityse derinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima juridinių asmenų TIPK paraiškų ir leidimų nagrinėjimą ir vertinimą, pasiūlymų ir pastabų teikimą Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl paraiškų ir leidimų tinkamumo ir bei jų tvirtinimo; fizinių ir juridinių asmenų įvairių projektų, kurie galėtų turėti įtaką gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, derinimas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugojamų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 22-652), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl savivaldybės draustinių ir savivaldybės gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-335), Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98 (Žin., 2007, Nr. 23-892), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-330 „Dėl Aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr.80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 107)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. TIPK leidimui gauti pareiškėjo dokumentus (paraišką ir kt.) pateikia Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys dėl projektų derinimo pateikia:

- nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus;

- techninį (darbo) projektą su brėžiniais

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikia raštą dėl dokumentų derinimo, paraiškų ir TIPK leidimų projektus

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39043 Pasvalys, tel. (8 451) 54 116, el. p. a.balciunaitis@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Investicijų ir turto valdymo vedėjas Gytis Vitkus, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39043 Pasvalys, tel. (8 451) 54 037, el. p. g.vitkus@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

TIPK paraiškų ir leidimų derinimo paslauga teikiama ne tiesiogiai pareiškėjui, o per tarpininką – Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentą

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. birželio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. birželio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji