Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS5.2.

2.

Administracinės paslaugos versija

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nukentėjusių asmenų) pažymėjimų išdavimas nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijų

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinį statusą   pripažįsta,  pažymėjimus išduoda ir jų apskaitą Vyriausybės nustatyta  tvarka tvarko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  tyrimo centras. Siekiant šią paslaugą teikti kuo greičiau, ekonomiškiau ir efektyviau, Savivaldybės administracijoje paskirtas darbuotojas, kuris priima iš nukentėjusių asmenų reikalingus dokumentus, pristato juos į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą Vilniuje ir čia gavęs atitinkamus pažymėjimus, įteikia juos nukentėjusio asmens statusą gavusiems asmenims.

Ši paslauga suteikiama asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Juridinį ir personalo skyrių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, pretenduojantis į Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, turi pateikti Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo.

2. Dvi fotonuotraukas (2x3 cm).

3. Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą.

4. Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, notariškai patvirtintą kopiją:

a) Archyvo pažymėjimo;

b) Teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;

c) Galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Gimimo liudijimo notariškai patvirtintą kopiją.

7. Santuokos liudijimo notariškai patvirtintą kopiją (moterims).

8. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

9. Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją (notariškai patvirtinti nereikia).

 

Pastaba. Teisių atkūrimo pažymėjimus, pažymėjimus apie asmenų nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką išduoda:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius) - teisminių institucijų represuotiems asmenims.

Lietuvos Generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius) - ne teismo tvarka represuotiems asmenims.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - ištremtiems asmenims. Kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą (gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Valantonė,

tel. 54033, el.paštas l.valantone@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė

tel. 54120, el. paštas j.karciauskiene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl  statuso pripažinimo ar nepripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų padavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo forma

Asmens, nukentėjusio nuo 1939 -1990 metų okupacijų, anketa

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą ir saugomas byloje Nr. 5.32.

 

 

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. vasario
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji