Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

PADARYTŲ NUOSTOLIŲ DĖL GYVUNŲ UŽKREČIAMŲ LIGŲ NUSTATYMAS IR ŽALOS APSKAIČIAVIMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪS-17

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (2010 10 28)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laikytojai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti apskrities, miesto, rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinei VMVT). Gyvūnų

užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje įvertinami ir atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio židinyje susidarę nuostoliai atlyginami laikytojui tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta teritorinei VMVT ir

laikytojas ėmėsi visų saugos priemonių, kad gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas neišplistų. Laikytojai praranda teisę į atlyginimą už nuostolius, jei nesilaiko gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio

metu nustatomų nurodymų, gyvūnų apsaugos, laikymo taisyklių ar tyčia nesiėmė priemonių, kurios leistų apsaugoti gyvūnus nuo gyvūnų užkrečiamosios ligos ar jos padarinių. Likviduojant gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį, laikytojams iki 100 procentų atlyginami

nuostoliai, patirti:

-sunaikinus gyvūnus likviduojant gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį;

-sunaikinus gyvūninius produktus;

-sunaikinus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, kurių negalima dezinfekuoti;

- atlikus patalpų valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją.

       Savivaldybėse sudaroma nuolatinė Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų

protrūkius, įvertinimo komisija (toliau - savivaldybės komisija), į kurią įeina laikytojų atstovai, teritorinių VMVT specialistai, kitų kompetentingų institucijų specialistai. Pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai, teritorinės VMVT specialistai atlieka epizootinį tyrimą,

duoda nurodymus vykdyti skubias specialiąsias veterinarijos priemones, t. y. sunaikinti gyvūnus, sunaikinti gyvūninius produktus, pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, atlikti patalpų valymą, dezinsekciją, dezinfekciją ir kontroliuoja šių priemonių taikymą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administraci

nės paslaugos teikimą

Lietuvos   Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymai Nr.3D-646, 2008 12 02 ir   Nr. 3D-677, 2010 07 16

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laikytojai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po oficialaus paskelbimo apie užkrečiamosios ligos protrūkio likvidavimą kreipiasi į

savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius

2. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į sunaikintą turtą.

3. Draudimo bendrovės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir   1. prašymą atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius

2. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į sunaikintą turtą.

3. Draudimo bendrovės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Sabienė, tel. 8 451 54124 el. p.     a.sabiene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kazėnas, tel. (8 451) 54115, el. p. j.kazenas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tuo momentu kai kreipiasi.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Padeda užpildyti savivaldybės darbuotojas Prašymai yra patvirtinti Žemės ūkio ministro įsakymu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

VĮ ŽŪIKVC   Gyvulių registras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galutinis administravimo patvirtinimas atliekamas NMA prie Žemės ūkio ministerijos

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

2019 m. lapkričio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6

2019-11-06 12:00

7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

2019-11-28 13:00

29 30 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2019 m. lapkričio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6

2019-11-06 12:00

7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

2019-11-28 13:00

29 30 1
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji