Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Pažymų apie ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪS 10

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-12-11

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydis priklauso nuo šių gyventojų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais.

Europinio dydžio vienetas (toliau – EDV) – žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominio dydžio matavimo vienetas Europos Sąjungoje. Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Žemės ūkio valdos (ūkio) EDV apskaičiuojamas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 (Žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-39 redakcija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai norėdami sužinoti savo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominį dydį, išreikštą EDV, turėtų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba į rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Alma Janušonienė, tel. (8 451) 54117, el. p. a.janusoniene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla, tel. (8 451) 54117, el. p. j.zabela@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią darbo dieną. Informacija apie EDV dydį sausio 1 d. teikiama po sausio 20 d.; liepos 1 d. – po liepos mėn. 20 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančio mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas (2007 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368 (Žin., 2007, Nr. 137-5592) nuo 2008 m. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 800 Lt, todėl mėnesinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka už 2010 m. turi būti lygi 24 Lt (3 procentai x 800 Lt)). Mokėjimo dokumente turi būti nurodomas įmokos kodas — 1791.

     Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis negu 2 EDV, tačiau neviršija ar yra lygus 14 EDV, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas (2007 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368 (Žin., 2007, Nr. 137-5592) nuo 2008 m. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 800 Lt, todėl mėnesinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka už 2010 m. turi būti lygi 72 Lt (9 procentai x 800 Lt)). Mokėjimo dokumente turi būti nurodomas įmokos kodas — 1921.

Mėnesinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka už atitinkamą mėnesį sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtojai gali apskaičiuoti bei sumokėti ir ateinančių laikotarpių įmokas.

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis arba lygus 14 EDV, gali įmokų nemokėti, jeigu yra apsidraudę kitoje draudžiamųjų privalomojo sveikatos draudimo kategorijoje (įskaitant apdraustuosius valstybės lėšomis).

Mėnesinės privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Ūkininkų ir jų partnerių, kitų žemės ūkio individualią veiklą vykdančių gyventojų, kurių EDV yra didesnis kaip 14, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d., mokamas PSD įmokas administruoja ir renka SODRA. Didesnių kaip 14 EDV ūkių savininkai kas mėnesį avansu moka 72 Lt (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt) PSD įmoką.

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įmokos (t. y. jie dirba pagal darbo sutartį arba yra draudžiami valstybės lėšomis). Tačiau svarbu, kad ūkininkų ir jų partnerių, kai ūkio ekonominis dydis viršija 14 EDV, metinė PSD suma 2010 m. yra 6 procentai (2009 m. – 3 proc.) nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet per metus ne mažiau kaip 9 proc. nuo dvylikos MMA ir ne daugiau kaip dvylikos LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną.

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV, gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos apmokestinamos atėmus patirtas išlaidas (leidžiamus atskaitymus) Gyventojų pajamų mokesčiu, taikant tokio dydžio tarifą: 2009 m. – 5 proc.; 2010 m. – 10 proc.; 2011 m. ir vėlesniais laikotarpiais – 15 procentų.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji