Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas

Projektas įgyvendintas 2009-2011 metais.

Bendra projekto vertė:
46 860,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
39 831,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
39 682,13 €
Iš jo ES dalis:
39 831,69 €
Iš jo ES dalis:
39 682,13 €

Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje baigtas projektas „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“, kuris buvo finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksnių programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
Pagrindinis projekto tikslas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, kaip viešojo administravimo įstaigos, darbo našumo ir veiklos didinimas. Projekto uždavinys – kelti Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. Projekto tikslinė grupė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.
Projekto metu 57 Savivaldybės administracijos darbuotojai įgijo žinių pagal 10 mokymų temų kursą. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie vienos iš strategijoje nurodytų vizijos nuostatų „Profesionaliai vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas“.
Įgyvendinus mokymo procesą pagal numatytas 10 mokymų temų, aiškiai matyti, kad šie mokymai yra tiesiogiai susiję su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimu (ypač tokie mokymai, kaip „Darbas su sudėtingais klientais, socialinių darbuotojų kasdienė rizika“, „Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės aktualijos, teismų praktika“, „Savivaldybių vykdomų viešųjų pirkimų naujovės ir geroji praktika“, „Darbo teisė praktikams“, „Aktualijos pažengusiems pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)“ ir kt.), nes mokymų metu dalyviai įgijo jiems trūkstamų ar reikalingų žinių bei įgūdžių, leidžiančių efektyviau atlikti savo užduotis ir darbus, našiau dirbti. Mokymuose dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vadovai, kiti specialistai – asmenys atsakingi už įstaigos veiklos bei jos žmogiškųjų išteklių veiklos organizavimą.
Projektas taip pat prisidėjo prie 4 prioriteto 1 uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje, nes projekto metu įgyvendinti mokymai yra tiesiogiai susiję su žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimu (tokie mokymai, kaip „Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo skatinimas“, „Psichologinio atsparumo ir asmeninio potencialo didinimas“, „Organizacijos personalo kultūra, vertybių vadyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Santykių organizacijoje tobulinimas“, „Konfliktų valdymas ir etikos kodeksas“ ir kt.).
Visi dalyviai aktyviai lankė seminarus, diskutavo, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Mokymus įgyvendinęs paslaugos tiekėjas, atsižvelgamas į darbuotojų darbo specifiką, parinko kompetetingus lektorius, kurie labai aiškiai ir išsamiai išdėstė mokymo medžiagą ir atsakė į klausimus. Seminaruose įgytos žinios tiesiogiai siejasi su atliekamais darbais ir yra labai reikalingos tiek dabar, tiek ateityje, siekiant efektyviau bei našiau dirbti, tuo pačiu užtikrinant ir prisidedant prie Savivaldybės administracijos, kaip viešojo administravimo institucijos, strateginių tikslų ir iškeltų uždavinių įgyvendinimo bei gerinimo.
Projekto „Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas“ tęstinumą užtikrina jo atitikimas svarbiausiems nacionaliniams ir strateginiams dokumentams. Pasvalio rajono savivaldybės taryba įsipareigoja skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui ir pati yra suinteresuota projekto tęstinumo užtikrinimu. Projekto finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš Pasvalio rajono savivaldybės lėšų. Kadangi mokymai daugiausia orientuoti į specialiųjų įgūdžių tobulinimą, tai įgytas naujas žinias bei įgūdžius, darbuotojai turės galimybę taikyti vykdydami savo kasdienines pareigas ir atlikdami savo tiesioginius darbus. Įgytos žinios ir gebėjimai toliau bus stiprinami asmeniškai ar įstaigos organizuojamuose mokymuose, seminaruose. Įgytas žinias darbuotojai galės perteikti ir naujai įsidarbinusiems darbuotojams, galės keistis teorine ir praktine informacija su kitomis įstaigomis ir savivaldybėmis.

www.esparama.lt ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. liepos
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji