Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems

PASVALIO RAJONO PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRAS PAGYVENUSIEMS IR NEĮGALIESIEMS
Direktorė Rasa Beinorienė

Joniškėlio g. 1, LT-39116 Pasvalys
tel./faksas (8 451) 52755
el.p.
rasa@pasvalys.lt

Centro internetinis tinklalapis: seneliai.pasvalys.lt

   
 
Įstaigos misija
 
Teikti kokybiškas socialines paslaugas Pasvalio rajono pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, orientuotas į jų poreikius ir skleisti socialinio darbo vertybes bei patirtį.
 

Įstaigos vizija
 
Šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinių paslaugų įstaiga teikianti įvairiarūšes stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliesiems.


Pagrindinis tikslas
 
 
Kuo efektyviau organizuoti įstaigos veiklą ir gerinti teikiamų socialinių  paslaugų kokybę, derinti prie kintančios visuomenės poreikių. 

Tikslai
 
Teikti bendrąsias, specialiąsias, darbo terapijos ir užimtumo paslaugas Pasvalio rajono pagyvenusiems  ir neįgaliems asmenims.

Uždaviniai
 
Tenkinti psichologines, socialines, laisvalaikio užimtumo,  kultūrines ir dvasines kiekvieno Paslaugų centro gyventojo ir lankytojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, ugdyti ir palaikyti pagyvenusio amžiaus, neįgalaus asmens socialinį funkcionavimą bei mažinti socialinę izoliaciją.

Istorija
 
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras  pagyvenusiems ir neįgaliesiems (toliau Paslaugų centras)  įkurtas 2000 metų gegužės 5 dieną, steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Paslaugų centras įsikūręs senosios ligoninės 3-jų aukštų pastate. 
 
 
Paslaugos,  struktūra
 

Paslaugų centras – tai mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje nuolat gyvena 35 pagyvenę ir neįgalūs asmenys, 70-iai asmenų paslaugos teikiamos namuose.

  • Specialiosios paslaugos:

- Teikiamos nuolat gyvenantiems gyventojams. Paslaugų centro darbuotojai į kiekvieną gyventoją žiūri kaip į asmenybę su individualiais poreikiais. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojamas, gerbtina asmenybė. Darbuotojų pareiga – padrąsinti, pagirti, įtikinti gyventoją, kad dar daug ką jis gali padaryti pats. Gyventojo pasitikėjimas jėgomis – labai svarbus dalykas. Mum s svarbu, kad žmogus čia jaustųsi kaip savo namuose, būtų saugus, todėl pirmenybė teikiama žmogui, nes kiekvienas nori jaustis mylimas, priimtas, išklausytas, reikalingas. 

  • Bendrosios paslaugos:

- Kliento namuose teikiamos paslaugos, siekiant paslaugų gavėjui  sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, palaikant ryšius su bendruomene bei išvengiant specialiųjų  paslaugų teikimo;
- Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – gyventojams individualiai parenkamos ir skiriamos techninės pagalbos priemonės.

- Specialaus transporto paslaugų organizavimas – tai specialaus transporto paslaugos neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kurie dėl ligos, sužalojimo, senatvės nepajėgūs naudotis bendruoju transportu.
- Būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugos – tai paslaugos, teikiamos tam, kad užtikrintų neįgalių bei senų žmonių kuo didesnį savarankiškumą, pritaikant būstą ir aplinką prie asmens negalios.
  • Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos:

- Skalbimo paslaugos, pirties paslaugos, masažas, reklamos gamyba, spausdinimas šilkografijos būdu, staliaus, smulkūs remonto darbai.

 

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji