Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Užimtumo centras „Viltis“

Nepriklausomybės g. 41, LT-39153 Pasvalys
tel./faksas (8 451) 34 384
el.p kunskiene@pasvalys.lt

 


Misija
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ – yra socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Pasvalio rajone gyvenantiems vaikams su negalia ir darbingo amžiaus asmenims su negalia.

Istorija
Užimtumo centras įkurtas tėvų, auginančių  sutrikusio intelekto vaikus bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio iniciatyva. Centro steigėjas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Centro steigimo aktas pasirašytas 1999 m. birželio 7 d. Tai buvo senosios poliklinikos, esančios Nepriklausomybės gatvėje, rekonstrukcijos pradžia. Rekonstrukcija atlikta iš Pasvalio rajono savivaldybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos, Valstybinės Žmonių su negalia integracijos programos, Nyderlandų bendradarbiaujančių fondo centrinei ir rytų Europai, rėmėjų iš Danijos gautų lėšų. Darbuotojai pradėjo dirbti 2001 m. spalio 22 d., pirmų 9 lankytojų centras sulaukė 2001 m. lapkričio 5 d.


Centro lankytojai ir darbuotojai. Nuo 2013 m.  sausio 1 d. Centro paslaugomis naudojasi 36 asmenys nuo 8 iki 40 metų. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.T1-182 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus socialinių paslaugų įstaigose patvirtinimo“ nuo 2012 m. sausio 1 d. patvirtinta 23 etatai. Dirba 26 darbuotojai.

 

Centre teikiamų dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų sudėtis:

 

Informavimas, konsultavimas            

Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas tėvams, globėjams ir viešosiomis informacinėmis priemonėmis visai bendruomenei. Konsultavimas vykdomas įvairiais socialinės globos paslaugų teikimo klausimais.

Bendravimas

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.

Laisvalaikio organizavimas

Renginių švenčių progomis organizavimas. Žaidimai, pasivaikščiojimai, išvykos. Sudarytos sąlygos žiūrėti televizorių, naudotis kompiuteriu, internetu, klausytis muzikos.

Ugdymo organizavimas

Centro patalpose veikia Pasvalio specialiosios mokyklos specialiosios klasės (vaikams su negalia nuo 7 iki 18 m.) ir darbinė klasė (jaunuoliams nuo 18 iki 21 m.).

Maitinimo organizavimas

Paslaugų gavėjai, kurie naudojasi trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis maitinami 5 kartus, o besinaudojantys dienos socialinės globos paslaugomis maitinasi- 3 kartus. Pagamintas maistas du kartus dienoje vežamas iš Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Sudaromos sąlygos stiprinti paslaugų gavėjų savitvarkos gebėjimus ir savarankiškumą. Esant poreikiui užtikrinama individuali darbuotojų pagalba atliekant su asmens higiena susijusias funkcijas.

Darbinių įgūdžių ugdymas

Įstaigos aplinkos tvarkymas, gėlių priežiūra, sniego valymas, lapų grėbimas. Įvairūs darbai pagal pomėgius (mezgimas, įvairūs rankdarbiai). Savitvarkos ir savitarnos įgūdžių lavinimas.

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba.

Sunkią negalią turinčius paslaugų gavėjus darbuotojai maitina, jiems maistas yra smulkinamas.

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos).

Sveikatos priežiūros paslaugos

Vaistų padavimas, temperatūros, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pragulų profilaktika, Ūgio, svorio matavimų atlikimas, insulino leidimas, pirmos pagalbos teikimas;

Gydomoji kūno kultūra. Pagal šeimos gydytojų rekomendacijas, vadovaujant kineziterapeutui, lankytojai atlieka gydomąją mankštą;

 

Transporto paslaugų organizavimas

Centro lankytojai kasdien atvežami į centrą ir parvežami į namus Pasvalio rajono pagyvenusių ir neįgaliųjų užimtumo centro transportu.

 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Paslaugų gavėjai, kurie naudojasi šiomis paslaugomis atvežami pirmadieniais ir parvežami į namus penktadieniais. Jie naudojais aukščiau išvardintomis paslaugos ir nakvynės paslauga (4 naktis savaitėje nuo pirmadienio iki penktadienio).

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji