Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Komisijos

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

Administracinės komisijos veiklos nuostatai

Giedrius Umantas – komisijos narys, Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas)

Jonas Aloyzas Kazakevičius – komisijos narys

Jonas Mykolas Misevičius – komisijos narys, Savivaldybės tarybos narys

Stanislovas Triaba – komisijos narys

Vladas Vitkauskas – komisijos narys

 


 ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Antikorupcijos komisijos nuostatai

Neringa Trinskienė – Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė)

Vigintas Ilgutis – Manikūnų seniūnaitijos seniūnaitis

Viktoras Stanislovaitis – Savivaldybės tarybos narys

Veronika Bronislava Sutkienė – Pasvalio miesto Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė

Alfonsas Pulokas –  Savivaldybės tarybos narys

 

Informacija atnaujinta 2015-10-02


 ETIKOS KOMISIJA

Etikos komisijos veiklos nuostatai

Etikos komisijos veiklos ataskaita už 2016 metus

Vladas Linkevičius –  Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas)

Janina Katauskienė –  Savivaldybės tarybos narė

Stanislovas Kiudis – Joniškėlio apylinkių seniūnijos Meškalaukio seniūnaitijos seniūnaitis

Regina Mitrienė – Savivaldybės tarybos narė

Vaida Ogintienė –  Pušaloto seniūnijos Pušaloto seniūnaitijos seniūnaitė

Lina Rauckienė – gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovė

Informacija atnaujinta 2017-01-23

Etikos komisijos ataskaitos:

Veiklos ataskaita už 2016 m.

Etikos komisijos sprendimai:

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos  2015 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. TE-1/1-1 „Dėl Savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko“


 MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO KOMISIJA

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo komisijos darbo reglamentas

Rimantas Užuotas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius (pirmininkas)

Stanislava Drevinskienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė (licencijoms)

Vilhelminas Janušonis – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys

Jurgita Karčiauskienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja

Stanislovas Kiudis – Joniškėlio apylinkių seniūnijos Meškalaukio seniūnaitijos seniūnaitis

Veronika Bronislava Sutkienė – Pasvalio miesto seniūnijos Vilniaus–Panevėžio–Nepriklausomybės gatvių kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė

Deividas Valtaris – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas

 

Informacija atnaujinta 2015-09-02


 PASVALIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA

Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas)

Danguolė Abazoriuvienė – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė

Robertas Lavickas – Pasvalio kultūros centro direktorius

Vladas Linkevičius –  Savivaldybės tarybos narys

Algimantas Kaminskas – Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius

Gražina Paškevičienė –  Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė

Vitutė Povilionienė – Pasvalio krašto muziejaus direktorė

Alfonsas Pulokas – Savivaldybės tarybos narys

 

Informacija atnaujinta 2015-06-29


 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatai

 Dalia Vasiliūnienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) (pirmininkė)

Vilma Jankevičienė – Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė

Gintė Januškevičienė – Pasvalio specialiosios mokyklos direktorė

Regina Mitrienė – Savivaldybės tarybos narė

Jonas Mykolas Misevičius – Savivaldybės tarybos narys

Renata Nevulytė Sveikatinimo ir šiaurietiško ėjimo klubo „Ego sanus“ vadovė

Ramutė Ožalinskienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja

Rasa Rimkūnaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio dienos centro pirmininkė

Jolita Stipinienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Irena Trinskienė viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugos administratorė

Marytė Trybienė – Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė

Audrius Vanagas – Petro Vileišio gimnazijos moksleivių kūno kultūros ir sveikatingumo klubo „Clarus“ vadovas

 

Informacija atnaujinta 2015-09-02


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

Vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas)

Kristina Balčiūnaitienė – Savivaldybės tarybos narė

Andromeda Baršauskienė – Savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Aušra Beltienė – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialistė

Žaneta Ginaitė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė)

Astra Kanišauskienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja (pavaduotoja)

Ramutė Ožalinskienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja

Vida Zabelienė – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja

Stasys Vainauskas – Savivaldybės tarybos narys

Kęstutis Valantonis – Namišių seniūnijos seniūnas

 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

 Jurgita Vaitiekūnienė – Savivaldybės tarybos narė (pirmininkė)

Simonas Petkevičius – Mokinių parlamento pirmininkas (pavaduotojas)

Gediminas Andrašūnas –  Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas

Ieva Baronaitė – Vileišiečių organizacijos narė

Justinas Grigaliūnas – Savivaldybės tarybos narys

Sigitas Ilgutis – Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio 5-osios rinktinės Pasvalio 7-osios kuopos vadas

Neringa Trinskienė – Savivaldybės tarybos narė

Eglė Vegytė-Anilionė – Savivaldybės tarybos narė

 

Informacija atnaujinta 2015-06-29


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBA

Kultūros tarybos veiklos nuostatai

 Algirdas Mulevičius – Tetirvinų krašto bendruomenės pirmininkas (pirmininkas)

Gediminas Andrašūnas –  Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas

Kristina Balčiūnaitienė – Savivaldybės tarybos narė

Arūnas Grušas – skulptorius, menininkų klubo „Rats“ narys, „Šilo genių“ stovyklos atstovas

Rimvydas Mitkus – Savivaldybės tarybos narys

Vidutis Lauraitis – Pajiešmenių kaimo bendruomenės narys

Viktoras Stanislovaitis – Savivaldybės tarybos narys

Jonas Tamošiūnas – Pasvalio dekanato dekanas

Vygantas Trepekūnas – muzikos klubo „Linksmasis akordas“ pirmininkas

Ramunė Uždavinienė – klubo „Klėties teatras“ vadovė

Jurgita Vaitiekūnienė – Savivaldybės tarybos narė

Vladas Vitkauskas – Daujėnų seniūnijos seniūnas.

 

Informacija atnaujinta 2015-06-29


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA

Pasvalio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas);

Sandra Gailiūnienė – Lietuvos kurčiųjų draugijos narė, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro atstovė;

Vilius Grabskis – Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis pirmininko pareigas;

Virginija Kazlauskienė – Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos Sveikata“ valdybos narė;

Vida Kurlinskienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pasvalio krašto klubo „Užjausk draugą“ pirmininkė;

Nijolė Matulienė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė;

Alfonsas Pulokas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;

Rasa Rimkūnaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė;

Ligita Rožėnienė – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio narė;

Stasys Tribuišis – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrijos pirmininkas;

Eglė Vegytė-Anilionė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-26


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJAI KOORDINUOTI KOMISIJA

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas)

Danguolė Bronislava Brazdžionienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Astra Kanišauskienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Jovita Mikalajūnienė – Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

Rimantas Savickas – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Simona Stapulionienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Žygintas Stuknis – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas

Jurgita Valuntonienė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Pagalbos skyriaus vedėja

Dalia Vasiliūnienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) (pavaduotoja)

Vida Zabielienė – VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos slaugytoja

 

Informacija atnaujinta 2015-09-02


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatai

 Geralda Lukavičienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, etnokultūrinis, urbanistinis, želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 3304; specializacija Taryboje – architektūrinis, etnokultūrinis, urbanistinis, želdynų nekilnojamasis kultūros paveldas;

Elena Pranckėnaitė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – archeologinis, povandeninis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 2628; specializacija Taryboje – archeologinis, povandeninis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Aušrelė Angelė Racevičienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – urbanistinis, istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 1980; specializacija Taryboje – urbanistinis, istorinis, memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Rita Vėlyvienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 3125; specializacija Taryboje – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Rasa Trapikienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas, ekspertizės specialisto kategorija, atestatas Nr. 3247; specializacija Taryboje – architektūrinis, urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas.

 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

 Viktorija Gaspariūnaitė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (pirmininkė);

Gediminas Andrašūnas – Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas (pirmininko pavaduotojas);

Skaidra Grabauskienė – Nakiškių krašto bendruomenės pirmininkė;

Vilma Matuzevičienė – Pasvalio rajono Pumpėnų bendruomenės pirmininkė;

Sigitas Ilgutis – Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas;

Antanas Kairys – Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas;

Janina Katauskienė – Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenės narė;

Jovita Mikalajūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė;

Eglė Vegytė-Anilionė – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-26


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS KOMISIJA

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas)

Vladas Linkevičius – Savivaldybės tarybos narys

Antanas Kairys – Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas

Helena Simonaitienė – Savivaldybės tarybos narė

Neringa Trinskienė – Savivaldybės tarybos narė, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Pasvalio ir Biržų regionuose

 

Informacija atnaujinta 2015-09-01


PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJA

Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas)

Danguolė Bronislava Brazdžionienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Marina Jankauskienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Astra Kanišauskienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja (pavaduotoja)

Janina Katauskienė – Savivaldybės tarybos narė

Rasa Rinkūnaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė

Sigitas Savickas – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas

Helena Simonaitienė – Savivaldybės tarybos narė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė

Eglė Vegytė-Anilionė – Savivaldybės tarybos narė, Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė

Odeta Skrebytė Zakrienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė)

 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO KOMISIJA

Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo komisijos tvarkos aprašas

 Rasa Beinorienė – Pasvalio rajono Paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems direktorė (pirmininkė)

Marina Jankauskienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė)

Marija Kunskienė – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio pirmininkė

Nijolė Matulienė – Savivaldybės tarybos narė

Dalia Vasiliūnienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).

 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO KOMISIJA

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos koordinavimo komisijos veiklos nuostatai

 Povilas Balčiūnas – Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (pirmininkas)

Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė

Kristina Balčiūnaitienė – Savivaldybės tarybos narė

Žaneta Ginaitė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Andrius Maračinskas – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos neformalaus ugdymo organizatorius

Ramutė Ožalinskienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja

Simonas Petkevičius – Pasvalio rajono mokinių parlamento pirmininkas

Vida Stokienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Žygintas Stuknys – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio viršininkas

 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

Laima Jakeliūnienė – Lietuvos teisininkų draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkė (komisijos pirmininkė)

Dalia Bartkevičienė – Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėja (sekretorė)

Sigitas Ilgutis – Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas (pirmininko pavaduotojas)

Vaidutė Gailiūnienė – Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriaus vedėjo pavaduotoja

Žygintas Stuknys – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas

Informacija atnaujinta 2016-02-19


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖ SPORTO TARYBA

Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės sporto tarybos nuostatai

 Giedrius Umantas – Savivaldybės tarybos narys (pirmininkas);

Eugenija Butrimienė – Pasvalio sporto mokyklos direktorė;

Justinas Grigaliūnas – Savivaldybės tarybos narys;

Vygintas Ilgutis – Pasvalio rajono Manikūnų krašto bendruomenės narys;

Linas Kruopis – Savivaldybės tarybos narys;

Antanas Liubinas – Pasvalio rajono Ustukių bendruomenės narys;

Rimantas Savickas – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-26


 PETICIJŲ KOMISIJA

Peticijų komisijos nuostatai

 Vladas Vitkauskas – Savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnijos seniūnas (komisijos pirmininkas)

Alfonsas Pulokas – Savivaldybės tarybos narys (pirmininko pavaduotojas)

Laima Jakeliūnienė – Lietuvos teisininkų draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkė

Vilhelminas Janušonis – Savivaldybės tarybos narys

Vladas Linkevičius – Savivaldybės tarybos narys

Informacija atnaujinta 2015-10-02

Peticijų komisijos išvados:

Pasvalio rajono savivaldybės peticijų komisijos 2015 m. lapkričio 3 d. išvada Nr. PKD-5  „Dėl Peticijoje išdėstytų reikalavimų“

Artimiausi renginiai

2017 m. vasario
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

2017-02-11 14:00

12
13 14 15 16 17

2017-02-17 19:00

18 19

2017-02-19 16:00

20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2017 m. vasario
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

2017-02-11 14:00

12
13 14 15 16 17

2017-02-17 19:00

18 19

2017-02-19 16:00

20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji