Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Tarnybiniai nusižengimai

 

 

Valstybės tarnautojo padarytas tarnybinis nusižengimas

Tarnybinė nuobauda, teisės aktas

  2017 m.  
I ketvirtis

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.

Padarytas 1 Savivaldybės švietimo įstaigos vadovo šiurkštus darbo drausmės pažeidimas – mokiniui taikytos nepagrįstos ir neteisėtos poveikio priemonės ir tokiu būdu pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 ir 39 str., Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintos fundamentalios žmogaus (vaiko) teisės, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta pareiga gerbti mokinį kaip asmenį ir nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų.

Savivaldybės mero 2017 m. sausio 27 d. potvarkiu Nr. MK-2 paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.

  2016 m.  
IV ketvirtis Padarytas tarnybinis nusižengimas – iki 2016 m. spalio 24 d. neparengta bendros Brandos egzaminų vykdymo, vertinimo ir apeliacijų ataskaita, neatlikti apskaičiavimai Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo 1 punkte įvardintiems vykdytojams, nepateikti Finansų ir Apskaitos skyriams ir pažeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. DV-210 „Dėl Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 7.1, 7.5 ir 7.29 punktų, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. DV-783 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 7.9 punkto, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. DV-680, Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-143 „Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punkto reikalavimai. Administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. DK-388 paskirta tarnybinė nuobauda –pastaba.
III ketvirtis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.  
II ketvirtis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.  
I ketvirtis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.  

 

2015 m.

 

IV ketvirtis

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.

Padarytas 1 Savivaldybės švietimo įstaigos vadovo darbo drausmės pažeidimas - pažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228, 232 straipsnių, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) 5, 15 ir 17 punktų, Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-129 „Dėl Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 28, 33, 36 punktų reikalavimai.

Savivaldybės mero 2015 m. spalio 30 d. potvarkiu Nr. MK-15 paskirta drausminė nuobauda – pastaba.

 

III ketvirtis

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.

 

II ketvirtis

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.

 

I ketvirtis

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų padarytų tarnybinių nusižengimų nebuvo.

 

 

2014 m.

 

 

Padarytas tarnybinis nusižengimas – savo nedarbingumo dėl ligos metu, žinodamas ir suprasdamas, kad šiuo laikotarpiu Seniūnijos seniūno darbo funkcijas atlieka Seniūnijos seniūno pavaduotojas, nesilaikydamas Administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. DV-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių tvirtinimo“, davė neteisėtą nurodymą Seniūnijos darbo organizavimo inžinieriui perduoti tarnybinį lengvąjį automobilį naudotis ne Seniūnijos darbuotojams, ne darbo dienomis, ne tarnybos tikslais, taip neužtikrindamas tinkamo turto valdymo (vidaus administravimo dalis) bei ekonomiško, efektyvaus biudžeto lėšų naudojimo ir pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktus.

Administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. DK-96 paskirta tarnybinė nuobauda –pastaba.

 

Padarytas tarnybinis nusižengimas – pažeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktų, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus nuostatų, patvirtintų Administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. DV-296 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos tarnybos, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros, Turto valdymo, Žemės ūkio skyrių nuostatų patvirtinimo“, 5.1, 5.2, 5.10 punktų, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto Administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DV-693 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 7.1, 7.3 punktų reikalavimai.

Tarnybinė nuobauda nepaskirta pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytam tarnybinės nuobaudos skyrimo terminui. Administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. DK-279.

 

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji