Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. (8 451) 54 101, faks. (8 451) 54 130
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunimas

Paskelbtas 2020 m. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo konkursas

2020-02-25

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.
Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

  • visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo;
  • sveikos gyvensenos skatinimo.

 (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2020 m. vasario 17 d. posėdžio protokolas Nr. NP- 4).

 

I PRIORITETAS. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS.
BUS REMIAMOS ŠIOS VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS:
1.1.  Prevenciniai projektai (visiems šios prioritetinės srities projektams skiriama 23,88 proc. (768 000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.
Priemonė 1.1.1. Tarptautinių ir (ar) Lietuvos ekspertų vykdomų tiesioginių ir (ar) nuotolinių mokymų organizavimas specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų; eksperto(-ų) kvalifikacija: 5 metų darbo patirtis, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.2. Tikslinių grupių (pedagogų, asmens sveikatos priežiūros specialistų, statutinių pareigūnų ar kt.) psichoemocinio klimato darbo vietoje gerinimo specializuotos programos bei modelio sukūrimas ir įgyvendinimas;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.3. Nuotolinės ergoterapijos pratimų mokymai, skirti fizinių ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims (vaikams ir paaugliams arba suaugusiems arba vyresnio amžiaus žmonėms) namuose; eksperto(-ų) kvalifikacija: 5 metų ergoterapijos darbo patirtis;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.4. Tabako gaminių ir elektroninių cigarečių vartojimo mažinimo ankstyvosios intervencijos programų, skirtų vaikams ir jaunimui, įgyvendinimo užsienio šalyse gerosios patirties įvertinimas ir pasirinktos programos (remiantis nustatytais kriterijais) Lietuvai pilotinio projekto įgyvendinimas bei siūlymų dėl programos taikymo nacionaliniu mastu pateikimas;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.5. Azartinių lošimų prevencija visose tikslinėse grupėse (vaikai, jaunimas, tėvai ir mokytojai);
Fondo lėšas sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas procentas akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus, bet nuo 2018 m. ir lėšos, gautos iš akcizo pajamų, gautų už parduotą apdorotą tabaką, bei iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.  Tad tikslinga įtraukti vieną iš krypčių, susijusių su azartinių lošimų prevencija tikslinėse grupėse. Tokį poreikį pagrindžia ir 2015 m. ESPAD tyrimo duomenys, kurie rodo, kad internetas sudaro prielaidas plėtoti lošimo iš pinigų įprotį: per metus bent kartą pabando lošti iš pinigų kas penktas tiriamojo amžiaus (15-16 m.) respondentas, per mėnesį – kas dešimtas, o 6 % respondentų priskirtini rizikos grupei, nes jie lošia internete iš pinigų ne rečiau kaip 2–3 kartus per savaitę.
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.6. Psichoaktyvių medžiagų prevencija ir žalos mažinimo mokymai tikslinėms grupėms: pasilinksminimo vietų (naktinių klubų ir barų) administracijai ir darbuotojams (apsaugos darbuotojai, barmenai, padavėjai ir pan.), taip pat policijos pareigūnams, siekiant informuoti, kaip atpažinti, elgtis su asmenimis, apsvaigusiais nuo psichoaktyviųjų medžiagų, kokią informaciją ir/ar pagalbą suteikti, kokias veiksmingas aplinkos prevencijos strategijas taikyti naktiniuose klubuose, baruose.
Šių veiklų tęstinumo užtikrinimas parengiant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo mokymų vadovą, atmintines, skirtas minėtosioms tikslinėms grupėms.
Pareiškėjai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 1.1.7. Projektai, skirti nevaisingumo ar krizinio nėštumo situacijų valdymui (akušerių, gydytojų ginekologų mokymai, paslaugos ir konsultacijos krizinį nėštumą išgyvenančioms nėščiosioms).
Pareiškėjai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

1.2. Moksliniai tyrimai (visiems šios prioritetinės srities moksliniams tyrimams skiriama 4,66 proc. (150.000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.
Priemonė 1.2.1. „Psichikos sveikatai palankios“ mokyklos koncepcijos ir vertinimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse bendrojo ugdymo mokyklose (ne mažiau kaip 5 mokyklos, bent dvi iš jų regionuose);
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme);
Vienas laimėtojas.
Priemonė 1.2.2 Lietuvos gyventojų naujoviškų bedūmių kaitinamojo tabako gaminių ir el. cigarečių paplitimo bei vartojimo įpročių tyrimas (rūkymo įpročių kaita, sietina su šių gaminių vartojimu; pasirinkimo priežastys; vartojimas vietoje ar kartu su tradiciniais tabako gaminiais; ir kt.);
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
Vienas laimėtojas.
Priemonė 1.2.3. Tarptautinių psichologinio vertinimo instrumentų, naudojamų psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostikai, pritaikymas naudojimui Lietuvoje (tinkami raidos ir hiperkineziniai, nuotaikos, neuroziniai ir stresiniai sutrikimai);
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).        
Vienas laimėtojas.

II PRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS.
BUS REMIAMOS ŠIOS VISUOMENĖS SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO VEIKLOS:
2.1. Prevenciniai projektai (visiems šios prioritetinės srities projektams skiriama 23,88 proc. (768 000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.
Priemonė 2.1.1. Traumų ir sužalojimų (įskaitant skendimus) prevencijos, skirtos 65+ asmenų, vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms, stiprinimas;
Vaikų sužalojimų prevencija turėtų būti vykdoma mokant tėvus apie vaikų traumų rūšis, aplinkos pritaikymą prie vaiko amžinių ypatybių, rengti informacinę medžiagą internete.
Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų prevencija gali būti vykdoma mokant pačius vaikus, pasirenkant interaktyvias ir amžiaus grupes atitinkančias priemones, naudojant vizualizuotus žaidybinius elementus.
Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijai organizuoti rekomenduojama vykdyti mokymus 65+ asmenims, ir/ar juos prižiūrintiems asmenims:
Rekomenduojamos 65+ asmenų traumų prevencijos priemonės:

  1. Savanorystės skatinimas padedant judėjimo sunkumų patiriantiems vyresniems žmonėms vaikščioti lauke bei išmokti savarankiškai atlikti paprastus mankštos pratimus;
  2. Informacinės medžiagos parengimas ir jos pagrindu atlikta sklaida vyresniems žmonėms apie saugų vaikščiojimą, ypač slidžiu paviršiumi, tinkamos avalynės naudojimą ir pagalbos paiešką jos prireikus;
  3. Metodinės priemonės-pratimų kompleksų parengimas vyresniems žmonėms (ne mažiau 7 nesudėtingų namuose bei lauke atliekamų fizinių pratimų kompleksų („savaitėlė“) virtualioje aplinkoje bei spaudai tinkamu formatu);
  4. Tarptautinių gerųjų praktikų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių skeleto raumenų stiprinimui, pilotinis išbandymas (matuojant priemonės efektyvumą);
  5. Naujų gerąja praktika ir mokslo įrodymais pagrįstų intervencijų diegimas.

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

Priemonė 2.1.2. Vaikų dienos režimo įpročių formavimas (mokymosi krūvio paskirstymas, poilsio, miego režimas ir t. t.),mobiliosios programėlės sukūrimas, metodinės medžiagos tėvams parengimas,  informacinių renginių tėvams ir pedagogams vedimas.
Priemonės:
1) sukurti mobiliąją programėlę (angl. App), skirtą padėti vaikams (7–14 m.) planuoti savo darbo ir poilsio režimą (pavyzdžiai: https://www.sourcekids.com.au/apps-to-help-your-child-with-planning-structure-and-routine/), išbandyti ją ir pagal pateiktas pastabas patobulinti. Programėlę nemokamai ir viešai patalpinti mobiliųjų programėlių parduotuvėse atvira prieiga;
2) parengti iliustruotą metodinę medžiagą (principu angl. easy to read) vaikų tėvams apie vaikų darbo ir poilsio režimą, atsižvelgiant į atskirus vaiko raidos tarpsnius, sveikatai palankių laiko planavimo įgūdžių ugdymą, patarimus tėvams. Metodinė medžiaga turi būti parengta remiantis moksliniais informacijos šaltiniais;
3) kiekvienoje savivaldybėje suorganizuoti informacinį renginį tėvams (pagrindinė auditorija – tėvai), ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, socialiniams pedagogams, pristatant parengtas metodines rekomendacijas, mobiliąją programėlę;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.3. Naujų arba užsienio šalyse naudojamų profilaktinių netaisyklingos laikysenos metodų parengimas arba adaptavimas ir išbandymas Lietuvoje;
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.4. Vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas, rizikingo lytinio elgesio prevencija: Inovatyvių mokymo priemonių skirtų sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui sukūrimas ir išbandymas Lietuvos ugdymo įstaigose.
Projektų metu kokybiškai parengtos ir  išbandytos inovatyvios mokymo priemonės (pvz., filmuotos vaizdo medžiagos, animacinių filmų, didaktinių stalo žaidimų ir kt.) bus naudingos lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai turinio įvairinimui, palankios ugdymosi aplinkos orientuotos į aktyvų mokinių įsitraukimą sukūrimui ir bus išbandomos keliose pasirinktose Lietuvos savivaldybių bendrojo ugdymo įstaigose (pradinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose).
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.5. Įrodymais pagrįstas pacientų priklausančių šioms tikslinėms rizikos grupėms:

  1. Neišnešioti vaikai;
  2. Neįgalieji įskaitant asmenis, kuriems atlikta organų transplantacija;

sveikatos raštingumo didinimas.
Po vieną laimėtoją kiekvienoje grupėje.
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.6. Skiepijimo aprėpčių didinimas, organizuojant mokymus sveikatos priežiūros specialistams, kaip komunikuoti, suprantamai ir aiškiai pateikti tėvams (globėjams) mokslo įrodymais pagrįstą informaciją ir rekomendacijas, išaiškinti skiepijimo naudos ir rizikos santykį bei paneigti klaidinančius mitus apie skiepus.
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.7. Skatinti darbdavius vertinti užkrečiamųjų ligų riziką, susijusią su darbu, didinti darbuotojų skiepijimo apimtis.
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
Priemonė 2.1.8. Skatinti vaikų ir jaunimo su negalia fizinį aktyvumą organizuojant bendras su sveikaisiais veiklas.
Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).
2.2. Moksliniai tyrimai (visiems šios prioritetinės srities moksliniams tyrimams skiriama 4,66 proc. (150.000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.
Priemonė 2.2.1. Fizinio aktyvumo skatinimo darbovietėse efektyvių modelių sukūrimas ir įdiegimas.
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
Vienas laimėtojas.
Priemonė 2.2.2. Dažno informacinių technologijų naudojimo poveikio nepilnamečiams tyrimas, pateikiant rekomendacijas dėl galimų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių.
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
Vienas laimėtojas.
Priemonė 2.2.3. Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo testų rinkinio (baterijos) sukūrimas ir jų pritaikomumo išbandymas arba tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje.
Veikla siekiama išlaikyti nuoseklumą ir tęstinumą nustatant mokinių fizinį pajėgumą mokyklose.
Remiantis Eurobarometro (2017 m.) tyrimų rezultatais, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje nuo 2013 metų padidėjo niekada nesimankštinančių ir nesportuojančių suaugusių asmenų dalis (ES – nuo 42% iki 46%, Lietuvoje – nuo 46% iki 51%).
Fizinio aktyvumo išraiška yra asmeninis fizinis pajėgumas, parodantis silpnas fizines ypatybes ir atspindintis galimas su sveikata susijusias rizikas.
2019 metais parengtas ir SAM ministro įsakymu patvirtintas fizinio pajėgumo nustatymo testų rinkinys (baterija) 1-12 klasių mokiniams, leidžiantis kasmet nustatyti mokinių fizinį pajėgumą ir teikti rekomendacijas vaikams, tėvams ir mokytojams dėl šių fizinių ypatybių, o tuo pačiu ir bendros fizinės sveikatos, gerinimo. Testų rezultatų vertinimas pateikiamas trimis zonomis: „Sveikatos rizikos zona“, „Tobulėjimo zona“ ir „Sveikatai palankaus fizinio pajėgumo zona“. Vertinimo skalės sudarytos pagal naujausius turimus nacionalinio mokinių fizinio pajėgumo tyrimo rezultatus. Gauti vertinimai padės tikslingai teikti rekomendacijas dėl fizinio aktyvumo ir fizinių ypatybių ugdymo proceso bendradarbiaujant ugdymo įstaigai su šeima.
Tam, kad šis procesas nenutrūktų asmeniui pabaigus bendrojo ugdymo mokyklą, siūloma užtikrinti jo tęstinumą vėlesniuose amžiaus tarpsniuose, t.y., analogiškai atrinkti arba parengti nacionalinį, validuotą fizinio pajėgumo vertinimo testų rinkinį (bateriją) atskirai suaugusiems asmenims (18-64 metų arba siauresnėms amžiaus grupėms) ir vyresnio amžiaus asmenims (65 metų ir vyresniems), atlikti reprezentacinį tyrimą, pagal rezultatus sudaryti atitinkamas referentines skales trijų vertinimo zonų principų bei parengti rekomendacijas šių fizinių ypatybių gerinimui/palaikymui. Pagal projekto metu sukurtą metodiką fizinio pajėgumo nustatymas galėtų būti vykdomas Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, gyventojams teikiant apibendrintus vertinimo rezultatus bei fizinio aktyvumo rekomendacijas; tai taip pat padėtų biurų darbuotojams tikslingiau modeliuoti fizinio aktyvumo veiklas pagal jų poveikį organizmui bei stebėti gyventojų fizinės sveikatos kaitos procesą.
2007 metais yra parengtas metodinis leidinys „Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodika“, tačiau reikėtų įvertinti užsienio šalyse naujausius naudojamus testus bei atnaujinti Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo referentines skales pagal naujausius rezultatus, suskirstant juos į tris aukščiau minėtas zonas bei parengti tikslingas rekomendacijas atitinkamoms fizinėms ypatybėms ugdyti/palaikyti.
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
Vienas laimėtojas.
Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
III. Socialinė informacinė kampanija (skiriama 42,91 proc. (1 380 000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Kampanija privalo apimti visas 2020 m. finansuojamas prevencijos sritis.
Priemonė 3.1. Viešinimo kampanijos „Rinkis gyvenimą sveiką“ tęstinumas pagal 2020 m. prioritetines sritis.
Reikalavimai kampanijai:
kompleksiškai ir nuosekliai skatinti visuomenę spręsti sveikos gyvensenos skatinimo ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo problemas. Kviečiama teikti pasiūlymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kurios tikslas – keisti visuomenės (piliečių) nuostatas, susijusias su sveikos gyvensenos ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimu (vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas, vakcinavimo skatinimas, nevaisingumo ir krizinio nėštumo situacijų valdymas, azartinių lošimų prevencija, psichoaktyviųjų medžiagų prevencija ir kt.).
Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinėms grupėms siųsti aiškią žinią, kad kiekvienas iš mūsų turėtume jaustis atsakingi už savo artimųjų ir kitų aplinkos žmonių ateitį ir sveikatą, kiekvienas iš mūsų turėtų sugebėti suprasti, kas vyksta, ir imtis aktyvių prevencinių veiksmų. Žinutės neturėtų būti dėstomos tiesiogiai, jos turi būti perduodamos naudojant įvairias meninės išraiškos priemones.
Kampanijos akcentai:
– turi būti išryškinama pagrindinė problema: kai problemas bandoma neigti arba nesureikšminti, jos tampa norma;
– turi būti aiški priešprieša tarp to, kas visuomenėje vis dar neteisingai suvokiama kaip „normalu“ ir kas jau pripažįstama problema visose nurodytose probleminėse srityse;
– turi būti formuojamas supratimas, kad būtina veikti, ir nurodoma, ką daryti: 
1) reaguoti;
2) ieškoti informacijos, kai nori padėti;
3) kreiptis pagalbos;
4) sulaukti pagalbos ir pan.
Paraiškos teikiamos atskiroms dalims:
1 dalis. Televizijos:
 Nacionalinė televizija (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 220 000 eurų;
 Regioninės ir kabelinės televizijos (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 150 000 eurų.
2 dalis. Internetiniai portalai (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 320 000 eurų.
3 dalis. Lauko reklamos stendai (1 laimėtojas) iki 100 000 eurų.
4 dalis. Nacionalinė spauda (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 100 000 eurų.
5 dalis. Regioninė spauda (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 180 000 eurų.
6 dalis. Radijo stotys:
 Nacionaliniu mastu transliuojančios radijo stotys (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 50 000 eurų;
 Regioninės radijo stotys  (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 50 000 eurų.
7 dalis. Specializuota žiniasklaida sveikatos temomis:
 TV ir radijo laidos (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 80 000 eurų;
 Portalai, laikraščiai (1 laimėtojas – konsorciumas) iki 30 000 eurų.
8 dalis. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo iniciatyvų viešinimo įgyvendinimas. (1 laimėtojas) iki 50 000 eurų.
9 dalis. Reklamos kanalai viešajame transporte (1 laimėtojas) iki 50 000 eurų.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme), juridiniai asmenys, teikiantys skaitmeninės rinkodaros paslaugas (Socialinės informacinės kampanijos 8 daliai).
Soc. kampanijos projektuose gali dalyvauti tik tie viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, kurie per paskutinius 12 mėnesių nėra padarę daugiau nei 2 rimtų profesinių pažeidimų ir  nėra pripažinti pažeidusiais Visuomenės informavimo etikos kodeksą daugiau kaip 2 kartus per paskutinius 12 mėnesių bei nėra priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai.
Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė – prevenciniams projektams ir soc. kampanijai 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos, moksliniams tyrimams – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
Projektų paraiškų priėmimo vieta:
Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 420 kabinete.
Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:
Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2020 m. vasario 24 d.
Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2020 m. kovo 27 d.
Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (penktadienį nuo 8.00 iki 14.45 val.)
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Papildomos informacijos teikimas:
tel. (8-5) 266 1431; (8-5) 266 1453; (8-5) 219 3308; (8-5) 266 1408; (8-5) 205 529
el. paštas fondas@sam.lt
Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt (http://sam.lrv.lt/lt/2020-m-projektu-finansavimo-konkurso-dokumentai)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Transliacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. kovo
P A T K P Š S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Transliacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. kovo
P A T K P Š S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji