Paieška
lt en

Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

2022-09-12
Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
PASA00061 Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą  
 
SPIS
PASA00031 Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas  
 
 
PAS3001 Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas      
PASA00059 Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas    PARAMA
PASA00032 Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas   SPIS
PASA00030 Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas    
PASA00060 Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas  

EESSI posistemis
(RINA)

Socialinio būsto nuoma  Prašymo forma DOCX formatu     
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai teikimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Pažymų apie teisę į subsidiją valstybės remiamo kredito daliai padengti išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims      
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas, keitimas      
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas      
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas      
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas      
Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu      
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas