Paieška
lt en

Socialinės globos paslaugos

2022-03-29
Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
Nustatyti specialiųjų poreikių lygį   SPIS  
Skirti transporto paslaugas   SPIS  
Skirti mokinių nemokamą maitinimą   SPIS  
Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)   SPIS  
Pagalbos į namus skyrimas      
Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims      
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims      
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia      
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas (VšĮ Pasvalio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus) socialinės globos padalinyje      
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir sunkia negalia      
Apgyvendinimo Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms skyrimas      
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia      
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas      
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas      
Išvadų dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjų (rūpintojų) skyrimo neįgaliems asmenims, išdavimas      
Pagalbos pinigų senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims skyrimas