Paieška
lt en

Vaiko teisių apsauga

2022-03-29
Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas  Prašymo forma DOCX formatu  Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu  Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu  Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu  Prašymo forma DOCX formatu
   
Prašymo dėl vaiko įvaikinimo priėmimas bei nagrinėjimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Prašymo dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo priėmimas bei nagrinėjimas  Prašymo forma DOCX formatu Prašymo forma DOCX formatu    
Prašymo dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ar pasirengimo vaiko priežiūrai priėmimas bei nagrinėjimas  Prašymo forma DOCX formatu    
Prašymo dėl globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priėmimas bei nagrinėjimas Prašymo forma DOCX formatu Prašymo forma DOCX formatu    
Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas       
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas