Paieška
lt en

Kolektyvinio ir individualaus naudojimo konteinerių mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas

2022-05-10

2022 metų komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio mieste ir rajone grafikai


Pasvalio miesto atliekų surinkimo grafikas


Pirmadienis (I):
Pušaloto seniūnija: Deglėnų, Jaciūnų, Jakūbonių, Laukugalio, Matkūnų, Valmonių, Maldučionių k.

Joniškėlio apylinkių seniūnija: Girelės, Austakynės, Valdeikių, Nakiškių, Nakiškėlių, Kapčiūnų, Katkūnų, Pamažupių, Vildūnų, Norgėlų, Narteikių, Meškalaukio k.


Pirmadienis (II):
Pušaloto seniūnija: Pušaloto mstl., Pakalniškių, Orelių, Kauklių, Pabuojų, Daukučių, Migonėlių, Mikoliškio, Kidžionių, Ožkyčių, Šedeikonių, Pabėrvalkių, Jukonių, Toliūnų, Vaitkūnų, Vytėnų, Stumbriškio, Dičiūnų, Papiškių k., Pušaloto vnk.

Pasvalio apylinkių seniūnija:  Balsių, Levaniškio, Ližų, Naujikų, Paberžėlių, Skėrių k.

Pumpėnų seniūnija: Gegabrastos k.

Joniškėlio apylinkių seniūnija: Pažąsų k.


Antradienis:
Pasvalio apylinkių seniūnija: Čižiškių, Kantariškių, Varlynės, Velniakalnio, Žadeikių, Užusienio, Pašilės, Trūliškio, Stačiūnų, Geivitonių, Ragujų, Šikšneliškių, Girniūnų, Kurliškių, Maskoliškių, Adampolio, Šimoniškio, Svirpliškio, Šimonių, Šimonėlių, Paberžių, Migonių, Ąžuolynės, Kiemelių, Diliauskų, Papyvesių, Raubonių, Ustukių, Valakėlių, Aukštikalnių k.

Saločių seniūnija: Ąžuolpamūšės k. ir Ažuolytės vnk.

Krinčino seniūnija: Daniliškio, Aukštuolių, Žvirgždės, Varžų, Leliškių, Skietelių, Suntautų, Žadeikių, Barklainių, Motiejūnų, Paberlių, Ruopiškio, Sodelių, Gulbinėnų, Berčiūnų, Tetirvynės, Kraštų, Daniūnų, Dagilynės, Juodžionių, Žabynės, Žydžiūnų, Užusienio, Jutiškių, Daukniūnų, Barklainėlių, Trečionių, Vidubalės, Peteliškių, Petriškių, Miežiūnų, Ličiūnų k.

Daujėnų seniūnija: Porijų, Mažionių, Mikėnų, Barklainių, Valakų, Vaidagynės k.

Pumpėnų seniūnija: Ramoninės, Dūdiškių, Račiškių, Kirkliškio, Kriklinių, Balčiūniškio, Moliūnų, Dumblinėnų, Bartkūnų, Vilkiškių, Kenelių, Banionių, Gustadalio, Dalickų, Dručmaniškių, Kliuokmaniškio k.


Trečiadienis:
Saločių seniūnija: Saločių mst., Škilinpamūšio, Burgėnų, Ramužių, Medinių, Vidugirių, Brenčių, Puškonių, Puigiškių, Gudiškių, Kubiliūnų, Šalnaičių, Kurpalaukio, Tauprių, Buiviškių, Šakarnių, Gniaužių, Bajorėlių, Dagių, Kamadrės, Baltpamūšio, Globinų, Morkūnų, Namajūnų, Saudogalos, Vileišių, Žadeikonių, Sokų, Puodžių, Šunkiškių, Gripkelių, Rojūnų, Žilpamūšio k. ir Murziškio vs.

Namišių seniūnija: Kiemėnų, Namišių, Manikūnų, Deveitonių, Momelėnų, Mitrišiūnų, Velžių k.

Vaškų seniūnija: Tetervinų, Telžių, Nečionių, Nečionėlių, Baravykinės, Kyburių k.

Pasvalio apylinkių seniūnija: Pervalkų k.


Ketvirtadienis (I):
Daujėnų seniūnija: Daujėnų mst., Girsūdų, Baukų, Smiltynės, Orijos, Dirvoniškio, Patrakės, Trajoniškio, Baliečių, Smilgių, Petrovkos, Baluškių, Dvareliškių, Balčiškių, Levaniškio, Naujasodžio k.

Pasvalio apylinkių seniūnija: Talačkonių, Žadeikėlių, Šlamų, Brazdigalos, Palevenės, Pagojų I ir II, Skėrių, Dagiliškio k.

Pumpėnų seniūnija: Pumpėnų mst., Lavėnų, Talkonių, Aukštagojaus, Paįstriečių, Auriliškio, Kalno, Jurgėnų, Dirvonų, Smilgelių, Molynės, Sereikonių, Rinkūnų, Melėnų, Pašiliečių, Vizorių, Stebeikių k.


Ketvirtadienis (II):
Vaškų seniūnija: Vaškų mst., Titkonių, Payslykio, Žižmių, Žvirblinių, Kaupų, leveikonių, Iciūnų, Bejėnų, Zvanagalos, Galkų, Šileikonių, Nairių, Nakvosų, Nokonių, Gineikių, Grudžių, Puodžiūnų, Kupriškio, Pamaučių, Vingrelių, Skrebotiškio, Norelių, Putriškio, Norių, Atiškių, Nemeikšniūnų k.

Krinčino seniūnija: Pajiešmenių gyv., Krinčino mst.

Pasvalio apylinkių seniūnija:Pamiškių, Vaidžiūnų, Vilkagirio k.


Penktadienis:
Joniškėlio miestas

Joniškėlio apylinkių seniūnija: Oželių, Stačiūnų, Gailionių, Gailioniškių, Stipinų, Joniškėlio, Jurgeniškių, Gustonių, Mekšrių, Lukštynės, Švobiškio, Šiukštonių, Daniūnų, Sabonių, Pantakonių, Nereikonių, Punkrelių, Ruškelių k.

Vaškų seniūnija: Vainekonių, Putrių, Kalneliškių, Grūžių, Paliepių, Kriaušiškių, Vienžindžių, Dovydų, Keliuotiškių k.
Pasvalio apylinkių seniūnijaMedinių, Vytartų, Vytartėlių, Sindriūnų k.

Individualaus naudojimo konteineris aptarnavimo dieną turi būti išstumtas šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies nuo 7.30 val. ryto. Individualaus naudojimo juridinių asmenų konteineriai aptarnaujami pagal individualų grafiką.