Paieška
lt en

Kolektyvinio ir individualaus naudojimo konteinerių mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas

2023-01-11

2023 metų komunalinių atliekų surinkimo Pasvalio mieste ir rajone grafikai

 

Pasvalio miesto komunalinių atliekų surinkimo grafikas


Pirmadienis (I):

Pušaloto seniūnijos gyvenvietės: Deglėnų, Jaciūnų, Jakūbonių, Laukugalio, Maldučionių k.,Matkūnų, Valmonių;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Austakynės, Girelės, Kapčiūnų, Katkūnų, Meškalaukio k.Nakiškėlių, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų k., Pamažupių, Valdeikių, Vildūnų.


Pirmadienis (II):

Pušaloto seniūnijos gyvenvietės: Daukučių, Dičiūnų, Jukonių, Kauklių, Kidžionių, Migonėlių, Mikoliškio, Orelių, Ožkyčių, Pabėrvalkių k., Pabuojų, Pakalniškių, Papiškių k., Pušaloto vnk., Pušaloto, Stumbriškio, Šedeikonių, Toliūnų, Vaitkūnų, Vytėnų;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Balsių, Levaniškio, Ližų k.Naujikų, Paberželių, Skėrių;

Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės: Gebrastos k.;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Pažąsų k.


Antradienis:

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Adampolio k., Čižiškių, Geivitonių, Girniūnų, Kantariškių, Kurliškių, Maskoliškių, Pašilės, Ragujų, Stačiūnų,  Šikšneliškių, Trūliškio, Užusienio, Varlynės, Velniakalnio, Žadeikių;

 Saločių seniūnijos gyvenvietės: Ąžuolpamūšės k., Ažuolytės vnk.;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Migonių k.Paberžių, Svirpliškio, Šimonėlių, Šimoniškio, Šimonių;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Aukštikalnių k.Ąžuolynės, Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Raubonių, Ustukių. Valakėlių;

Krinčino seniūnijos gyvenvietės: Aukštuolių, Barklainėlių, Barklainių, Berčiūnų, Dagilynės, Daniliškio, Daniūnų, Daukniūnų, Gulbinėnų, Juodžionių, Jutiškių, Kraštų, Leliškių, Motiejūnų, Paberlių, Ruopiškio, Skietelių, Sodelių, Suntautų, Tetirvynės, Trečionių k.,Užusienio, Varžų, Žabynės, Žadeikių, Žydžiūnų, Žvirgždės;

Krinčino seniūnijos gyvenvietės: Ličiūnų k., Miežiūnų, Peteliškių, Petriškių, Vidubalės;

Daujėnų seniūnijos gyvenvietės: Barklainių, Mažionių, Mikėnų, Porijų, Vaidagynės k., Valakų;

Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės: Balčiūniškio, Banionių, Bartkūnų, Dalickų, Dručmaniškių, Dūdiškių, Dumblinėnų, Gustadalio, Kenelių, Kirkliškio, Kliuokmaniškio k., Kriklinių, Moliūnų, Račiškių, Ramoninės, Vilkiškių.


Trečiadienis:

Saločių seniūnijos gyvenvietės: Bajorėlių, Baltpamūšio, Brenčių, Buiviškių, Burgėnų, Dagių, Globinų, Gniaužių, Gripkelių, Gudiškių, Kamadrės, Kubiliūnų, Kurpalaukio, Medinių, Morkūnų, Murziškio vs., Namajūnų k.,Puigiškių, Puodžių, Puškonių, Ramužių, Rojūnų k., Saločių mst., Saudogalos, Sokų, Šakarnių, Šalnaičių, Škilinpamūšio, Šunkiškių, Tauprių, Vidugirių, Vileišių, Žadeikonių, Žilpamūšio;

Namišių seniūnijos gyvenvietės:Deveitonių, Kiemėnų, Manikūnų,Mitrišiūnų, Momelėnų, Namišių, Velžių k.;

Vaškų seniūnijos gyvenvietės:Baravykinės, Kyburių k.,Nečionėlių, Nečionių, Telžių, Tetirvinų k.;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Pervalkų k.

 


Ketvirtadienis (I):

Daujėnų seniūnijos gyvenvietės: Balčiškių, Baliečių, Baluškių, Baukų, Daujėnų mst., Dirvoniškio, Dvareliškių, Girsūdų k.,Levaniškio, Naujasodžio k.,Orijos, Patrakės, Petrovkos, Smilgių, Smiltynės, Trajoniškio;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Brazdigalos, Dagiliškio k.,Pagojų I ir II, Palevenės, Skėrių, Šlamų, Talačkonių k., Žadeikėlių k.;

Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės: Aukštagojaus, Auriliškio, Dirvonų k.Jurgėnų, Kalno, Lavėnų k.,Melėnų, Molynės, Paįstriečių, Pašiliečių, Pumpėnų mst., Rinkūnų, Sereikonių, Smilgelių, Stebeikių k.Talkonių, Vizorių.

 


Ketvirtadienis (II):

Vaškų seniūnijos gyvenvietės: Atiškių, Bejėnų, Galkų, Gineikių, Grudžių, Iciūnų, Kaupų, Kupriškio, Leveikonių, Nairių, Nakvosų, Nemeikšniūnų k., Nokonių, Norelių, Norių, Payslykio, Pamaučių, Puodžiūnų, Putriškio, Skrebotiškio, Šileikonių, Titkonių, Vaškų mst., Vingrelių k., Zvanagalos, Žižmių, Žvirblinių;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Pamiškių, Vaidžiūnų, Vilkagirio k.;

Krinčino seniūnijos gyvenvietės: Krinčino mst., Pajiešmenių gyv..


Penktadienis:

Joniškėlio miestas

Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Daniūnų, Gailioniškių, Gailionių, Gustonių, Joniškėlio, Jurgėniškių, Lukštynės, Mekšrių, Nereikonių, Oželių, Pantakonių, Punkrelių, Ruškelių k.Sabonių, Stačiūnų, Stipinų, Šiukštonių, Švobiškio;

Vaškų seniūnijos gyvenvietės: Dovydų, Grūžių, Kalneliškių, Keliuotiškių k., Kriaušiškių, Paliepių, Putrių, Vainekonių, Vienžindžių;

Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Medinių, Sindriūnų k.,Vytartėlių, Vytartų.

Individualaus naudojimo konteineris aptarnavimo dieną turi būti išstumtas šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies nuo 7.30 val. ryto. Individualaus naudojimo juridinių asmenų konteineriai aptarnaujami pagal individualų grafiką.