Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Savivaldybės konsoliduojamų įstaigų ir įmonių sąrašas

DĖL SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOJAMŲ ĮSTAIGŲ BEI ĮMONIŲ SĄRAŠO, REIKALINGO VIEŠOJO SEKTORIAUS BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SISTEMOS REFORMAI VYKDYTI

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718, vykdo viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės reformą.

Šiuo metu biudžetinės organizacijos apskaitą tvarko naudodamos skirtingą aplinką ir programinę įrangą. Kol informacija pasiekia aukščiausius valdymo lygius, praeina nemažai laiko, be to , ji nėra tiksli.

Svarbiausias reformos uždavinys – sukurti vieningą sistemą, kuri leistų greitai gauti tikslius naujausius duomenis bei analizuoti informaciją.

Reformos tikslas – visame viešajame sektoriuje, apimančiame biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves bei viešąsias įstaigas, kuriose valstybė arba savivaldybė turi reikšmingą įtaką priimant sprendimus, taip pat Lietuvos banką, valstybės socialinės apsaugos fondus, kitus valstybės pinigų fondus, valstybę ir savivaldybes, kaip atskirus juridinius asmenis, pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą.

Konsolidavimo schemoje kiekvienas subjektas yra paminėtas tik vieną kartą, todėl tie subjektai, kurių dalininkais (steigėjais) yra keletas savivaldybių, bendroje konsolidavimo schemoje yra nurodytos prie didžiausio (turinčio akcijų skaičių, turinčio didžiausią dalį) ar svarbiausio dalininko (steigėjo).

Savivaldybės konsolidavimo schemoje yra nurodytas iždas. Numatoma, kad savivaldybės iždas bus laikomas atskiru subjektu finansinių ataskaitų sudarymo tikslais ir atitiks savivaldybės biudžetą, kaip atskirą pinigų fondą. Į savivaldybės iždo finansines ataskaitas bus įtraukiami tik tie straipsniai, kurie yra susiję su savivaldybės biudžeto pajamomis ir asignavimų valdytojų finansavimu bei kitomis išmokomis, atliekamomis tiesiogiai iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės visos pajamos ir sąnaudos bei su jomis susiję kiti straipsniai bus atskleisti konsoliduotame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris bus sudaromas iš šioje schemoje nurodytų subjektų finansinių ataskaitų rinkinių.

Pasvalio rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašas

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. rugsėjo
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3