Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos

Paslaugos kodas Paslaugos aprašymas Prašymų formos
 Socialinio būsto nuoma  Prašymo forma DOCX formatu 
 Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus  Prašymo forma DOCX formatu
 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai teikimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Pažymų apie teisę į subsidiją valstybės remiamo kredito daliai padengti išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims  
 Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas, keitimas  
PAS3001 Dokumentų, patvirtinančių moters/vyro teisę gauti antrojo antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arva tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju - ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas/teikimas  
 Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas  
 Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas  
 Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  
 Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas  
 Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu  
 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas  

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai