Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Kitos žemės ūkio paslaugos

Paslaugos aprašas Prašymų formos Būtinų veiksmų sekos schema
PAS5206 Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu
 
PAS2551 Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu  
PAS6287 Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas  Prašymo forma DOCX formatu
 Prašymo forma DOCX formatu
 
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija  Prašymo forma DOCX formatu  
Pažymų apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu  
Pažymų apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą standartine produkcijos verte (VED) išdavimas  Prašymo forma DOCX formatu  
Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas  Prašymo forma DOCX formatu     
Prašymų dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo priėmimas  Prašymo forma DOCX formatu  
 Prašymo forma DOCX formatu
 

VĮ ŽŪIKVC   Bičių registras

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas 

 Prašymo forma DOCX formatu   

 
VĮ ŽŪIKVC Gyvulių registras 
Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas
  Prašymo forma DOCX formatu    

Draudimo programa WEB AV®
Pasėlių draudimas

   
NMA Pieno kvotų registras
Prašymų dėl atsietų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną priėmimas
   
VIC
Atsietų išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias mokėjimas ir specialiosios išmokos už paskertus bulius
   

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai