Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

AB „Panevėžio energija“ gamins daugiau šilumos biokuru

2018-08-27
Aktualijos

AB „Panevėžio energija“  plečia biokuro naudojimą ir siekia mažinti šilumos kainą vartotojams. Šiais metais pradedamas įgyvendinti Panevėžio miesto katilinės rekonstravimo  projektas.  Pušaloto gatvėje esančioje katilinėje bus pastatytas biokuro 8 MW galios vandens šildymo katilas su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Rekonstruotoje katilinėje naujai statomas biokuro katilas pakeis esamo iškastinio kuro katilo šilumos gamybą.
2018 m. kovo mėnesį   AB „Panevėžio energija“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra  pasirašė sutartį dėl projekto „Panevėžio RK-1 rekonstravimas“ europinio finansavimo. Projektui vykdyti skirta 1,47 mln. eurų parama iš Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšų. Panevėžio katilinės rekonstravimo projekto vertė sudarys apie 3,3 mln. eurų. Likusias lėšas  investuos  AB „Panevėžio energija“.

Naujas biokuro katilas Panevėžio katilinėje

AB „Panevėžio energija” mieste šilumą gamina biokuro ir gamtinių dujų vandens šildymo bei garo katilais. Panevėžio mieste biokuro katilų instaliuota galia siekia 35 MW. Toks galingumas neužtikrina šilumos poreikio šildymo sezono metu, todėl siekiant efektyviau naudoti biokurą ir mažinti šilumos gamybos savikainą, rekonstruojama Panevėžio miesto katilinė Pušaloto gatvėje.
Šiuo metu pradedami naujo biokuru kūrenamo katilo statybos darbai katilinėje, kuri yra pastatyta miesto pramoninėje zonoje, kuo toliau nuo gyvenamųjų rajonų ir miesto centro, atsižvelgiant į vyraujančius vėjus ir kuo mažiau skleidžiant taršą gyvenamųjų namų kvartalams. Naujas katilas prisijungs prie jau esančių  katilinės katilų. Katilinės rekonstrukcija šilumos vartotojams papildomų nepatogumų nesukels.
Statybos darbų sutartis pasirašyta su daugiau kaip 20 metų patirtį turinčia inžinerinėje srityje UAB „ Energijos taupymo centras“. Rangovas įsipareigojo atlikti Panevėžio katilinės rekonstravimo darbus, kurie apims naujo biokuro katilo ir ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais, inžinierinių tinklų, kuro sandėlio, aikštelių ir kelių techninį bei darbo projektus, projekto vykdymo priežiūrą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus. Darbus planuojama pabaigti iki 2019 metų gegužės mėnesio.

Panevėžio katilinės rekonstravimo nauda

Naujai rekonstruotoje katilinėje iškastinį kurą pakeitus biokuru, bus išvengta apie 8,8 tūkst. tonų anglies dioksido (CO2) teršalų per metus dėl visus ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios efektyvios dūmų valymo įrangos ir dėl jau esamų aukštų kaminų, kurie pagal dabartinius išmetamų teršalų kiekius yra aukštesni nei reikalauja sklaidos skaičiavimai. Taigi, biokuro naudojimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai. Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažės per 43  tūkst. MWh.
Projekto metu prie pastatyto naujo biokuro katilo bus sumontuotas ir 1,8 MW galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuris leis efektyviau naudoti pirminę biokuro energiją ir prisidės prie gamtinių išteklių tausojimo.  
Atsisakant gamtinių dujų ir kuo daugiau naudojant biokuro, projekto sprendimai prisidės prie šilumos tiekimo patikimumo didinimo, šilumos gamybos savikainos mažinimo, o tuo pačiu ir prie šilumos kainos mažėjimo, nes šiluma bus gaminama perpus pigesniu kuru nei gamtinės dujos.

Biokuro plėtra regiono katilinėse  

Nuo 1997 m. AB „Panevėžio energija“  vykdė regione esančių katilinių rekonstrukcijų projektus, statant naujus ar pritaikant senus katilus biokuro naudojimui. Pirmiausia buvo rekonstruotos  Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio rajonų gyvenviečių katilinės, kuriose buvo deginamas brangus skystas kuras. Šiuo metu katilinėse deginami šiaudai, mediena. Plečiant biokuro naudojimą, atliktos katilinių rekonstrukcijos Zarasuose ir Rokiškyje – dabar šių miestų vartotojų šilumos poreikis yra pilnai užtikrinamas biokuru pagaminta šiluma.
Kai bendrovės regiono rajoninėse katilinėse buvo vykdomi biokuro plėtros projektai, 2008 m. Panevėžyje buvo pastatyta elektrinė, kurios veikla iki 2016 m. buvo sėkminga. Kogeneracijos principu gauta šiluma buvo tiekiama Panevėžio miesto vartotojams. Iš elektros energijos pardavimų uždirbto pelno buvo mažinama šilumos kaina visiems AB „Panevėžio energija“ vartotojams. Tačiau LR Vyriausybė nutraukė iškastinio kuro elektrinių rėmimą ir 2016-2017 metais elektrinė dirbo atviros rinkos sąlygomis, elektros energija buvo parduodama tik elektros energijos biržoje. Nuo 2018 metų Panevėžio elektrinė užtikrina šalies tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą – esant šalies elektros energijos poreikiui, elektrinė nedelsdama pradeda gaminti elektros energiją.
Įvertinus tuo metu susidariusią situaciją, kai gamtinių dujų kaina nuolat didėjo, AB „Panevėžio energija“ pradėjo planuoti biokuro panaudojimą šilumos gamybai ir Panevėžio katilinėje.  Mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tuo pačiu siekiant mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, nuo 2012 m. pradėta modernizuoti katilinė Pušaloto gatvėje – įgyvendinti du projektai, pastatyti trys 28 MW galios biokuro katilai ir 7 MW galios du kondensaciniai ekonomaizeriai. 

Įgyvendintos investicijos mažino šilumos kainą

Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja devyniolika regiono katilinių, kuriose instaliuota 107 MW biokuro katilų galia. Nuo 2010 m. biokuro naudojimas AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamose katilinėse išaugo beveik 3 kartus. 2017 m. vartotojams daugiau kaip 70 proc. patiektos šilumos buvo pagaminta biokuru ir panaudojant atliekinę technologinę šilumą.
Įgyvendinti biokuro plėtros projektai mažino šilumos gamybos sąnaudas, kartu mažėjo ir šilumos kaina vartotojams. AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina, 2012 m. siekusi 6,85 ct/kWh be PVM,  2017 m. sumažėjo 24 proc., iki 5,24 ct/kWh be PVM. Skaičiuojant vidutinę metinę AB „Panevėžio energija“ tiekiamos šilumos kainą gyventojams, 2017-ieji buvo pigiausi per šešerius pastaruosius metus.

Šių metų planuose nauji biokuro katilai

Iki 2020 m. AB „Panevėžio energija“ planuoja įgyvendinti dar vieną projektą – rekonstruoti Panevėžio  miesto katilinę Senamiesčio gatvėje, statant naują 8 MW galios biokuro katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu .
Plėsti biokuro panaudojimą  planuojama ir Pasvalio katilinėje. Projekto metu bus statomas naujas biokuro 4 MW galios vandens šildymo katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Biokuro katilas pakeis esamą susidėvėjusio dujinio kuro katilo šilumos gamybą.
Atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo svarbą ir siekiant išsaugoti sukurtą infrastruktūrą, įgyvendinant projektą Pasvalio r. Narteikių gyvenvietės katilinėje nusidėvėjęs biokuro katilas bus keičiamas nauju. Vietoj esamo katilo bus sumontuotas naujas tos pačios 1 MW galios biokuru kūrenamas katilas.
Visiems biokuro panaudojimo šilumos energijai gaminti projektams skirta Europos Sąjungos parama. Bendrovė planuoja, kad įgyvendinus projektus, esant dabartinei biokuro kainai, šilumos kaina turėtų mažėti apie 7 procentus visiems AB „Panevėžio energija“ vartotojams Panevėžyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Zarasuose.

AB „Panevėžio energija“ nuotrauka ir informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. gruodžio
P A T K P Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. gruodžio
P A T K P Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji