Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Informacija daugiabučių gyventojams

2019-07-04
Aktualijos

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84, 4.84 straipsniai numato, kad daugiabučio (daugiau kaip trijų butų) pastato patalpų savininkai bendro naudojimo objektams prižiūrėti, remontuoti ir tvarkyti pasirenka vieną iš trijų valdymo formą: steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją, sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba savivaldybė paskiria  parinktą administratorių.
Įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, gyventojai savo daugiabutį prižiūri patys, tik įgaliotiniai apie tai raštu informuoja Pasvalio rajono savivaldybės administraciją. 
Daugiabučiai, kurie yra įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, renka bendrijos pirmininką ar jungtinės veiklos įgaliotinį. Bendrijos pirmininko atsakomybė nurodyta bendrijos įstatuose, o jungtinės veiklos įgaliotinio – jungtinės veiklos sutartyje.     
Bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos įgaliotinis, vykdydamas jiems priskirtą veiklą, atsako už kaupiamų lėšų naudojimą, metinę veiklos ataskaitą, namo priežiūros metinį ir ilgalaikį planus, bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašą, techninio prižiūrėtojo paskyrimą. Bendrijos pirmininko ar jungtinės veiklos įgaliotinio parengti dokumentai tvirtinami gyventojų susirinkime. Namų valdytojų veiklos patikrinimas numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakyme Nr. D1-612.  Vadovaujantis šiuo teisės aktu Pasvalio rajono tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-252 patvirtintos Pasvalio rajono daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolės taisyklės.   
Daugiabučiams, kurie nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, savivaldybės tarybos sprendimu yra skiriamas administratorius vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai“. Namo administratorius atrenkamas ir skiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinta tvarka. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems daugiabučiams namams penkeriems metams (nuo 2019-07-03 iki 2022-07-03) administratoriumi paskirtas  UAB „Pasvalio butų ūkis“ (Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. DV-389 "Dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pratęsimo"). Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-391 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje“ (su visais aktualiais pakeitimais), patvirtintas administruojamų namų sąrašas. Namo administratorius atsako už kaupiamų lėšų naudojimą, metinę veiklos ataskaitą, namo priežiūros metinį ir ilgalaikį planus, bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašą, techninę  prižiūrą. Namo administratoriaus parengti reikalingi dokumentai derinami su patalpų savininkais, tvirtinami susirinkime.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5