Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Informacinis pranešimas apie šaukiamą Savivaldybės tarybos posėdį

2014-04-29

2014 m. balandžio 28 d. priimtas Savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-25 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekto sudarymo“.       

Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2014 m. balandžio 30 d. (trečiadienį) 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a.1).

Sudarytas Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas:

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2013 m.finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (T-52).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (T-53).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2013 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo (T-54).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2013 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo (T-55).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

5. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2013 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-56).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

6. Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai (T-57).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2014 metų veiklos užduočių patvirtinimo (T-58).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (T-59).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

9. Dėl priemokos prie tarnybinio atlyginimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovui nustatymo (T-93).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

10. Dėl pritarimo Pasvalio socialinių įstaigų vadovų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2013 metų veiklos ataskaitoms (T-61).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

11. Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems nuostatų patvirtinimo (T-62).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

12. Dėl maitinimo ir medikamentų finansinių normatyvų patvirtinimo (T-63).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

13. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-64).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2014 metų priemonių plano patvirtinimo (T-65).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenes sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo (T-66).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenes sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų lėšų paskirstymo (T-67).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

17. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2013 metų veiklos ataskaitoms (T-68).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros įstaigoms 2014 m. veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymo (T-69).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

19. Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (T-70).

Pranešėja – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

20. Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-71).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

21. Dėl Pasvalio specialiajai mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-72).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

22. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-73).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos (T-94).

Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė.

Pagrindinis komitetas – Kontrolės komitetas.

24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo (T-74).

Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė.

Pagrindinis komitetas – Kontrolės komitetas.

25. Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (T-75).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

26. Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms organizacijoms (T-76).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Kripaitienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

27. Dėl Vietos projekto laikino finansavimo (T-77).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Kripaitienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

28. Dėl 2013 metų Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (T-78).

Pranešėja – Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Telksnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

29. Dėl 2014 metų Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo (T-79).

Pranešėja – Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Telksnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų rekreacijai skirtų neprivatizuotinų žemės ir vandens plotų bei schemų patvirtinimo“ pakeitimo (T-80).

Pranešėja – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus apželdinimo specialistė Joana Grincevičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

31. Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo (T-81).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

32. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (T-82).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

33. Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (T-83).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

34. Dėl leidimo pirkti automobilius (T-84).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

35. Dėl apmokėjimo už darbą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero (mero pavaduotojo), Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo (T-85).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

36. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo (T-86).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė. 

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

37. Dėl Savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo (T-87).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų. 

38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo (T-88).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra Teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-89).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (T-90).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

41. Dėl leidimo naudoti Pasvalio rajono savivaldybės herbą (T-91).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

42. Dėl pritarimo skirti lėšas (T-92).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

43. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo 2014 metais“.

Pranešėjas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto pirmininkas Antanas Bartulis.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas

 

Savivaldybės administracijos informacija


Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28