Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Informuojame, kad pradedamas rengti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas ir jo Strateginis poveikio aplinkai vertinimas

2019-07-24

TPD pavadinimas:  Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius).
Planuojama teritorija: Pasvalio rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas.
Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmuo.
TPD galiojimas: Savivaldybės lygmens bendrasis planas galioja neterminuotai arba iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojamas laikotarpis: iki 2030 m.
TPD rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): bus atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.
TPD organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Administracijos direktorius Povilas Balčiūnas. Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, tel.: (8 451) 54 133, 8 612 22 710. Informaciją teikia: Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis  specialistas, vyriausiasis architektas, Kęstutis Klivečka tel. (8 451) 54 128, el. p. k.klivecka@pasvalys.lt.
Planavimo organizavimo pagrindas: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-144 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (koreguojant arba keičiant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius)“.
TPD rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“. Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius. Projekto vadovas – Laurynas Byla. mob. tel. 8 618 07 879, el. paštas: byla.laurynas@gmail.com.
Galimybės susipažinti su rengiamu Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektu: planavimo organizatorius teritorijų planavimo dokumento ir SPAV dokumento viešinimą atliks, paskelbs sprendinius ir kitas reikalingas viešinimo procedūras atliks LR Vyriausybės nutarime „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ bei LR Aplinkos ministro įsakyme „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriui bei TPD rengėjams.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai