Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygos

2019-06-03

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje (kadastro duomenų bylos Nr. 805, pastatas pažymėtas plane 1B4p, unikalus Nr. 6796-6002-1017, patalpų indeksai – P-22, P-23, P-24, P-34, P-35, P-39, P-40, bendras plotas – 105,16 kv. m, dalį bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai – P-36, P-37, bendras plotas – 12,96 kv. m; visų nuomojamų patalpų bendras plotas – 118,12 kv. m, patalpos pusrūsyje), nuomos viešą konkursą.
2. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Šį konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. DV-325 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta viešo nuomos konkurso komisija.
4. Patalpų naudojimo paskirtis – maitinimo paslaugų teikimo veiklai.
5. Pradinis nuompinigių dydis – 0,01 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (1,18 Eur mėnesiui už 118,12 kv. m bendro ploto patalpas). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu. Patalpoms reikalingas remontas.
6. Patalpų nuomos sutarties trukmė – ne mažiau vienerių ir ne daugiau dešimties metų.
7. Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 3,54 Eur, turi būti sumokėtas Pasvalio rajono savivaldybės administracijai, įstaigos kodas 188753657, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, Luminor Bank, AB (banko kodas 40100).
8. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, (II a., mažoji posėdžių salė). Posėdis įvyks 2019 m. birželio 18 d. 9.30 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai. 
9. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Antanavičienę (321 kab.) arba tel. (8 451) 54 114, el. p. v.antanaviciene@pasvalys.lt. Turto apžiūra vyks 2019 m. birželio 10 d. 13 – 16 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).
10. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis nuo 2019 m. birželio 13 d. iki 2019 m. birželio 18 d. 9.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 321 kab.
11. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti negyvenamųjų patalpų nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas bei nuoroda „118,12 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
12.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, kredito įstaigos pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris;
12.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
12.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
12.4. paaiškinimas, kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas.
13. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.
14. Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška,  privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.
Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5