Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo aukcionus

2019-06-19

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (KODAS 188753657, VYTAUTO DIDŽIOJO A. 1, LT-39149 PASVALYS) SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO AUKCIONUS

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 6796-3004-6015:0001, pažymėjimas plane 1A2p, bendras plotas 38,08 kv. m, dviejų kambarių, pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1963, butas yra 1 aukšte), Pabuojų k. 3-2, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

370

-

-

-

-

20,00

10,00

30,00

2019-07-22,    0.00 val. /  2019-07-24  23.59 val.

2019-07-29, 9.00 val. /2019-08-01 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. liepos 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Butas Nr. 3 (unikalus Nr. 6796-3004-6015:0003, pažymėjimas plane 1A2p, bendras plotas 38,01 kv. m, dviejų kambarių, pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1963, butas yra 1 aukšte), Pabuojų k. 3-3, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

370

-

-

-

-

20,00

10,00

30,00

2019-07-22,      0.00 val. /  2019-07-24  23.59 val.

2019-07-29, 9.00 val. /2019-08-01 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. liepos 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Butas Nr. 4 (unikalus Nr. 6796-3004-6015:0002, pažymėjimas plane 1A2p, bendras plotas 39,96 kv. m, dviejų kambarių, pastatas, kuriame yra butas, mūrinis, 2 aukštų, statybos metai – 1963, butas yra 2 aukšte), Pabuojų k. 3-4, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

390

-

-

-

-

20,00

10,00

30,00

2019-07-22,    0.00 val. /  2019-07-24  23.59 val.

2019-07-29, 9.00 val. /2019-08-01 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25 482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. liepos 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: 1/2 gyvenamojo namo dalis (unikalus Nr. 6790-9000-4019, pažymėjimas plane 1A1m, namo bendras plotas 124,67 kv. m, namas medinis, 1 aukšto, statybos metai – 1909), Dičiūnų k. 11, Pušaloto sen., Pasvalio r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

830

-

-

-

-

20,00

10,00

80,00

2019-07-22,  0.00 val. /  2019-07-24  23.59 val.

2019-07-29, 9.00 val. /2019-08-01 13.59 val.

Žemės sklypas – nuosavybės teise priklauso privačiam asmeniui.  

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnija, tel. (8 451) 46 749 arba tel. 8 611 25482. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. liepos 19 d.

 

Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: Butas (unikalus Nr. 6799-0000-2016:0046, pažymėjimas plane 1N3p, bendras plotas 11,44 kv. m, pastatas, kuriame yra butas gelžbetoninis, 3 aukštų, statybos metai – 1990, butas yra 1 aukšte), Vilniaus g. 36-4, Pasvalys. 

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

Iš jų PVM (Eur)

Kainos didinimo intervalas (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

1 100

-

-

-

-

50,00

10,00

100,00

2019-07-22, 0.00 val. /  2019-07-24  23.59 val.

2019-07-29, 9.00 val. /2019-08-01 13.59 val.

Žemės sklypas – nesuformuotas. 

Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros laiką suderinti iš anksto: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, tel. (8 451) 54 114. Apžiūrėti parduodamą nekilnojamąjį turtą galima iki 2019 m. liepos 19 d.

 

Bendrosios aukcionų sąlygos:
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti, mokėjimo paskirtyje nurodant parduodamo turto adresą. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT29 4010 0426 0003 0055, Luminor Bank, AB, banko kodas 40100, gavėjas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, įmonės kodas 288787660. Mokėjimus patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti registracijos metu skiltyje „Apmokėjimo dokumentai“.
Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.
Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
6. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Aukcione pageidaujantys dalyvauti fiziniai asmenys turi pateikti 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.
Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka notarui.
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:
Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
Jeigu per 30 dienų nuo nekilnojamojo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą:
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 321 kab. tel. (8 451) 54 114, el. p. v.antanaviciene@pasvalys.lt.

Visa informacija .pdf formatu

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5