Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Pasvalio rajono savivaldybės meras skelbia viešą konkursą Pasvalio rajono Grūžių globos namų direktoriaus (pareigybės lygis A1) pareigoms eiti

2021-09-22

Pasvalio rajono savivaldybės meras skelbia viešą konkursą Pasvalio rajono Grūžių globos namų direktoriaus (pareigybės lygis A1) pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,5–13,7.
Darbo pobūdis – vykdyti nustatytas funkcijas ir vadovauti įstaigai, kurios paskirtis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, globos (rūpybos) ir ugdymo be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
Reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų profesinę darbo patirtį socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo srityje. Vadovaujamo darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.
3. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą, socialinių paslaugų veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, socialinių paslaugų įstaigų administravimą ir finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, darbo santykių organizavimą.
4. Turėti pedagogikos, psichologijos, socialinio darbo bei slaugos žinių; žinoti socialinės paramos politikos, vaiko teisių apsaugos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant socialinių paslaugų veiklą.
5. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Užpildytą pretendento anketą.
4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Nuoroda į skelbimą VATIS:
https://portalas.vtd.lt/lt/pasvalio-rajono-gruziu-vaiku-globos-namu-direktorius-322;737250.html

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 6 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Tel. pasiteirauti: 8 658 34 184.

Pasvalio Grūžių vaikų globos namų direktoriaus pareigybės aprašymas (2021-09-02 Nr. MV-48)

Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6