Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Planuojama keisti Pasvalio rajono teritorinį bendrąjį planą

2019-06-13

Atsižvelgiant į Pasvalio rajono teritorijoje sparčiau nei prognozuota mažėjantį gyventojų skaičių, bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus, sprendinių įgyvendinimo eigą, nekonkrečius ir deklaratyvius sprendinius dėl kraštovaizdžio formavimo ir gamtinio karkaso, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, reikalinga keisti Pasvalio rajono teritorijos bendrąjį planą. Keičiant Pasvalio rajono teritorijos bendrąjį planą bus įvertintas 2015 m. spalio 2 d. patvirtintas „Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Remiantis „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ pagrindinėmis nuostatomis, keičiant Bendrąjį planą būtų nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal svarbiausius rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, pateikti tiksliniai formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės rodikliai. Keičiamame bendrajame plane turės būti numatytos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys, siūlomos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ sprendiniai bus prioritetiniai priimant Pasvalio rajono inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendinius.

Projekto tikslas: pagerinti Pasvalio rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę.
Projekto uždavinys: Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Pasvalio rajono savivaldybės bendrajame plane.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 ,.Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pstvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) veiklą, 11.1. punktą: kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose.

Su savivaldybės tarybos sprendimo projektu galite susipažinti čia -  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1a3141e08dba11e98a8298567570d639

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2