Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Aktualijos

Visuomenės informavimas apie numatomą naujo geležinkelio ruožo projektavimą

2021-06-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Naujo geležinkelio ruožo nuo Ramygalos iki Lietuvos–Latvijos valstybinės sienos statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019-06-14 Nr. 8.1/2019-04), ruožo Berčiūnai–Joniškėlis (DPS2) ir Joniškėlis–Vaškai (DPS3), Panevėžio r. sav. projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Berčiūnai –Joniškėlis, Pasvalio r. sav.
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams:
6727/8001:1, 6757/8001:1, 6757/8001:2, 6730/8001:1

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams:
6730/7001:12, 6730/7701:13, 6730/7001:17, 6730/7001:6, 6730/7001:14,
6730/7001:15, 6730/7001:5, 6730/7001:8, 6730/7001:10, 6730/7001:16,
6757/7001:15, 6757/7001:16, 6757/7001:17, 6757/7001:19, 6757/7001:20,
6757/7001:21, 6757/7001:18,  6727/7001:9, 6727/7001:10, 6727/7001:12,
6727/7001:8, 6727/7001:11, 6737/7001:8, 6730/7001:9, 6730/7001:11, 6757/7001:14. 

Adresas: Joniškėlis–Vaškai, Pasvalio r. sav.
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams:
6727/8001:1, 6745/8001:1, 6765/8001:1, 6707/8001:1, 6780/8001:4, 6780/8001:2,
6780/8001:1, 6780/8001:3.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams:
6745/7001:9, 6745/7001:9, 6745/7001:8, 6765/7001:11, 6765/7001:14,
6765/7001:15, 6765/7001:10, 6707/7001:9, 6707/7001:10,6707/7001:8,
6707/7001:11, 6780/7001:23, 6780/7001:10, 6780/7001:9, 6780/7001:14,
6780/7001:21, 6780/7001:19, 6780/7001:20, 6780/7001:18, 6780/7001:15,
6780/7001:16, 6745/7001:7, 6780/7001:22, 6765/7001:10, 6780/7001:17,
6780/7001:13, 6780/7001:11.

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias
Susisiekimo komunikacijos: keliai
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai
Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai

Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai
UŽSAKOVAS

RB Rail AS Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304430116,
J. Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius,

tel. +371 669 67171, el.p. info@railbaltica.org
STATYTOJAS

AB „LTG Infra", juridinio asmens kodas 305202934,
Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius,

tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt
PROJEKTUOTOJAS

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.,
juridinio asmens kodas A48283964, Avenida Zarandoa 23, Bilbao, Spain,
tel.+34 94 479 76 00, el. p. info@idom.com
Statinio projekto vadovas – Jorge Bernabeu Larena
Projektuotojo įgaliotas asmuo – Enrique Rico Izquierdo

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210,
Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el. p. info@kelprojektas.lt
Projekto koordinatorius – Arvydas Čibirka tel. +370 615 73225, el. p. arvydas.cibirka@kelprojektas.lt

 SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:

Pasvalio rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.pasvalys.lt/lt

Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info
PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:

Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius,

adresuojant PDV Tomai Šakalienei arba el. paštu: toma.sakaliene@kelprojektas.lt
ir info@kelprojektas.lt
VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-07-15 16.00 val.
Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU2Nzg0ZDAtODc2NC00NTM3LWFiMWQtNTI0MmU0NzljNTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1