Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Apklausos procedūra

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

2016 m. sausio mėn.

2016 m. vasario mėn.

2016 m. kovo mėn.

2016 m. balandžio mėn.

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. birželio mėn.

2016 m. liepos mėn.

2016 m. rugpjūčio mėn

2016 m. rugsėjo mėn.

2016 m. spalio mėn.

2016 m. lapkričio mėn. (1)

2016 m. lapkričio mėn. (2)

2016 m. gruodžio mėn. (1)

2016 m. gruodžio mėn. (2)

Informacija apie viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

Eil. Nr.
Pirkimo objektas
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį
Pirkimo būdas
Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis
Numatoma pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
Pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
1. Pasvalio rajono savivaldybės Mikoliškio kadastro vietovės griovio Ž-11 ir jo statinių remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 37090,86 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 37090,86 UAB "Jadrana", -įmonės kodas -169178230 -
2. Pasvalio miesto kultūros namų Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalyje rekonstrukcijos techninio projekto kerektūros parengimo paslaugos  Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. ir 92 str. 3 d. 6 p. bei Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  84.4 ir 108.1.5 punktais  29995,90  UAB "Statybos projektų valdymas", įmonės kodas 300078023  Dalyvio UAB "Statybos projektų valdymas" pasiūlymo kaina yra mažiausia  -  29995,90  UAB "Statybų projektų valdymas", įmonės kodas 300078023 -
3. Programinės įrangos „FINAS“ aptarnavimo ir priežiūros paslaugos bei internetinės programos „FinNet“ (biudžetas) aptarnavimo ir priežiūros paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 11545,44 UAB ,,Eksitonas business solutions", įmonės kodas 148185467  Dalyvio UAB ,,Eksitonas business solutions" pasiūlymo kaina yra mažiausia -  11545,44  UAB ,,Eksitonas business solutions", įmonės kodas 148185467 -
4. Projekto ,,Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui" lauko treniruoklių ir kito sporto inventoriaus pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  14870,90  UAB ,,Sveikata tau", įmonės kodas 302589600 Dalyvio  UAB ,,Sveikata tau" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys  atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus   - 14870,90 UAB ,,Sveikata tau", įmonės kodas 302589600 -
5. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros (greideriavimo ) darbų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės  viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 112530,00 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 112530,00 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
6. Internetinės svetainės (www.pasvalys.lt) turinio valdymo sistemos plėtros ir palaikymo paslaugos Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. ir 92 str. 3 d. 6 p. ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 84.4 ir 108.1.5 punktais  8499,04 UAB ,,Fresh Media", įmonės kodas 126032084  Dalyvio UAB ,,Fresh Media" pasiūlymo kaina yra mažiausia  - 8499,04 UAB ,,Fresh Media", įmonės kodas 126032084  -
7. Pasvalio miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145 000 Eur be PVM) 39769,07 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 39769,07 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
8. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpų valymo paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  - -  -  -  -  -  -
9. Pasvalio kultūros centro rangos darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145 000 Eur be PVM)  51904,22 UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436 Dalyvio UAB "Svalex" pasiūlymo kaina yra mažiausia -  51904,22  UAB ,,Svalex", įmonės kodas 300652436 -
10. Pasvalio miesto Stoties ir Melioratorių gatvių šaligatvių kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 81324,20 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 81324,20 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250  -
11. Pasvalio rajono savivaldybės dokumentų, projektų, sveikinimų, informacinių pranešimų spausdinimo Pasvalio rajono laikraštyje paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. ir 92 str. 3 d. 6 p. ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  84.4 ir 108.1.5 punktais  0,25 Eur (be PVM) už vieną kvadratinį centimetrą UAB ,,Pasvalio laikraštis", įmonės kodas 169123771  Dalyvio  UAB ,,Pasvalio laikraštis" pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus  -  0,25 Eur (be PVM) už vieną kvadratinį centimetrą  UAB ,,Pasvalio laikraštis", įmonės kodas 169123771  -
12. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 120176,12 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio  UAB ,,Pasvalio melioracija" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 120176,12  UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
13. Gatvių apšvietimo linijos įrengimo Tetirvinų k., Pasvalio r. darbai  Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 21670,30 UAB "Elektrostata", įmonės kodas 300651423 Dalyvio UAB "Elektrostata" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 21670,30 UAB "Elektrostata", įmonės kodas 300651423 -
14. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus patalpų modernizavimo darbai  Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 119588,89  UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024  Dalyvio UAB ,,Stapora" pasiūlymo kaina yra mažiausia  - 119588,89 UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024 -
15. Pasvalio rajono Talačkonių kaimo Auriliškių gatvės, Ustukių kaimo Parko gatvės, Meškalaukio kaimo Joniškėlio gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimas  Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 108465,87 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 108465,87 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
16. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai  Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 68075,86 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 68075,86 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
17. Lėvens upje ir jos tvenkinyje esančių makrofitų šienavimo darbai  Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 32812,54 UAB "Hidrum", įmonės kodas300131732 Dalyvio UAB "Hidrum" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 32812,54 UAB "Hidrum", įmonės kodas 300131732 -
18. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vidaus patalpų modernizavimo papildomi darbai darbai  Apklausos procedūra Sprendimas priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 p. ir 92 str. 7 d. 1 p. ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  84.4 ir 108.5.1 punktais 29777,51  UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024 Dalyvio UAB ,,Stapora" pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus - 29777,51  UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024 -
19.

Vaikų žaidimo aikštelės (komplekso) įrangos pirkimas 

 

 Apklausos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  8470,00 UAB ,,Traida", įmonės kodas 302621293 Dalyvio UAB ,,Traida" pasiūlymo kaina yra mažiausia  - 8470,00 UAB ,,Traida", įmonės kodas 302621293  -
20.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos pastato pamatų šiltinimo, išorės drenažo ir lauko nuotekų įrengimo darbai

Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 21082,85 UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024 Dalyvio UAB ,,Stapora" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 21082,85 UAB ,,Stapora", įmonės kodas 148226024 -
21. Teisinės paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 22748,00  UAB ,,Teisa", įmonės kodas 303160372  Dalyvio UAB ,,Teisa" pasiūlymo kaina yra mažiausia  -  22748,00 UAB ,,Teisa", įmonės kodas 303160372

 

-

22. Vandens tiekimo sistemos Pasvalio m. Dvareliškių g. įrengimo darbų su techninio projekto parengimu pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 17580,09 UAB "Artva", įmonės kodas 120404147 Dalyvio UAB "Artva" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 17580,09 UAB "Artva", įmonės kodas 120404147

-

23. Kraštų kaimo Gamyklos gatvės kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 68745,56 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 68745,56 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas168410067 -
24. Gydymo paskirties pastato (ligoninės) Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, pediatrijos skyriaus kapitalinio remonto papildomi darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 21063,71 UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 Dalyvio UAB "Svalex" pasiūlymo kaina yra mažiausia -

21063,71

 

UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 -
25. Melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal Melgids specifikaciją paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 18347,16 VĮ "Valstybės žemės fondas", įmonės kodas 120093212 Dalyvio VĮ "Valstybės žemės fondas" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 18347 VĮ "Valstybės žemės fondas", įmonės kodas 120093212 -
26. Plastikinių langų (su vidaus ir išorės palangėmis), durų gamybos ir montavimo paslaugų pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos 8634,00 UAB "Estlita", įmonės kodas 301695045 Dalyvio UAB "Estlita" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 8634,00 UAB "Estlita", įmonės kodas 301695045 -
27. Pasvalio miesto Panevėžio gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 80163,83 UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 Dalyvio UAB "Svalex" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 80163,83 UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 -
28. Vejos pjovimo traktoriaus su pjovimo agregatu pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 13898,00 V. Keršulio įmonė, įmonės kodas 154829518 Dalyvio V. Keršulio įmonės paslūlymo kaina yra mažiausia - 13898,00 V. Keršulio įmonė, įmonės kodas 154829518 -
29. Pasvalio miesto gatvių sniego valymo ir barstymo žiemos sezono metu paslaugos Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 25000,00 UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 Dalyvio UAB "Svalex" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 25000,00 UAB "Svalex", įmonės kodas 300652436 -
30. Lengvojo automobilio pirkimas išperkamosios nuomos būdu Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)  29222,06

Ūkio subjektų grupė: UAB JMA centras, kodas125544181 ir Swedbank, AB, kodas111568069

 Dalyvio UAB JMA pasiūlymo kaina mažiausia  -  29222,06 Ūkio subjektų grupė: UAB JMA centras, kodas125544181, ir Swedbank, AB , kodas 111568069   
31. Gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai Ustukių k. Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 26814,94

UAB ,,Tetas", įmonės kodas

300513148

Dalyvio UAB ,,Tetas" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 26814,94 UAB ,,Tetas", įmonės kodas 300513148  

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai