Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Kitos žemės ūkio paslaugos

Nuoroda į e. paslaugą Būtinų veiksmų sekos schema  
Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams   Įvertinkite paslaugą
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas   Įvertinkite paslaugą

Pagalbos kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimas

ŽŪMIS

Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinis kompensavimas

ŽŪMIS

Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų šalinimą ir naikinimą

ŽŪMIS

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniams turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

ŽŪMIS

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB žemės ūkio garantijų fondo garantijos, kompensavimas

ŽŪMIS

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimas

ŽŪMIS

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas

ŽŪMIS

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas

ŽŪMIS

Vienkartinių išmokų mokėjimo kiaulių laikytojams dėl skatinimo vykdyti afrikinio kiaulių maro likvidavimo veterinarinės sanitarijos

ŽŪMIS

Parama žuvininkystei

ŽŪMIS

Parama draudimo įmokoms kompensuoti

ŽŪMIS

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas

ŽŪMIS

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai