Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Daugėja tėvų, vengiančių išlaikyti savo vaikus

2010-02-25
Praėjusiais metais antrinei teisinei pagalbai gauti kreipėsi 141 rajono gyventojas. Jiems buvo padėta surašyti prašymus šiai pagalbai gauti ir parengti tam reikalingus dokumentus. Iš besikreipiančių rajono gyventojų, 50 norėjo prisiteisti išlaikymą vaikams arba pakeisti teismo priteisto išlaikymo vaikams dydį, 49 prašė nutraukti santuoką ir priteisti išlaikymą vaikams, 7 nustatyti tėvystę.

Matydami, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugomis naudojasi vis daugiau rajono gyventojų, norime dar kartą jiems priminti jos teikimo tvarką ir sąlygas.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas nustato, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Įstatymas nustato du valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo būdus, tai pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimą.

Pirminė teisinė pagalba - tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ji apima ir patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Pažymėtina, kad pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Pasvalio rajono gyventojai, norintys gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą (toliau - PTP) ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Pasvalio rajone arba neturintys savo gyvenamosios vietos, bet gyvenantys Pasvalio rajone, turi teisę kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją. PTP teikia Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė (123 kab.), tel.(8 451) 54 120, skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Aloyzas Kazakevičius (119 kab.), tel. (8 451) 54 066.

Asmuo dėl PTP tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. PTP trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, kuri, reikalui esant, gali būti pratęsta Savivaldybės administracijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. PTP teikiantys asmenys ieško galimybių ir padeda pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai. Jeigu, teikiant PTP, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, PTP teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, bet tai jis padaro tik po to kai nepavyksta įtikinti pareiškėjo išspręsti ginčo taikiai.

Įstatymas numato, kad PTP yra neteikiama, jeigu: pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad pareiškėjas tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Gyventojai kreipdamiesi PTP su savimi turi turėti kuo daugiau dokumentų, susijusių su rūpimu klausimu, kad būtų galima įsigilinti į problemos esmę ir priimti teisingus sprendimus. PTP teikiantis Savivaldybės administracijos specialistas kiekvieną mėnesį pagal patvirtintus grafikus, su kuriais galima susipažinti seniūnijose, apsilanko kiekvienoje seniūnijoje ir konsultuoja seniūnijos gyventojus. Gyventojai, norintys gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą, turi iš anksto užsiregistruoti seniūnijoje pas seniūną ar jo pavaduotoją.

Informaciją parengė Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Aloyzas Kazakevičius

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5