Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) II kvietimo

2013-08-29

Aplinkos ministerija, vykdydama Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir atsižvelgdama į gyventojų susidomėjimą naujuoju šios programos įgyvendinimo finansavimo modeliu, skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas su modernizuotinų namų sąrašais. Savivaldybės administracija sąrašą privalo pateikti iki 2013 m. rugsėjo 23 d. Atrenkant daugiabučius gyvenamuosius namus, bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

- didžiausios šilumos energijos sąnaudos;

- daugiabučiai namai, kurių savininkų įsiskolinimai už suteiktas komunalines paslaugas neviršija lengvatinius kreditus teikiančių bankų nustatytų reikalavimų;

- daugiabučiai namai, kurių gyventojai išreiškia didžiausią susidomėjimą ir yra priėmę sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo).

Kviečiame daugiabučių namų, pastatytų pagal iki 1993 metų išduotus statybą leidžiančius dokumentus, butų savininkus apsispręsti dėl dalyvavimo atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Apsisprendimas turi būti įforminamas namo savininkų susirinkimo protokolu, pridedamas sąrašas su visų savininkų parašais dėl apsisprendimo (atnaujinti/neatnaujinti), išrašas iš VĮ Registrų centro apie nekilnojamojo turto savininkus (kiekvienam butui atskirai), namo inventorinė byla (jei neturite, galima užsisakyti VĮ Registrų centre), kasmetinės apžiūros aktai, pažymos iš komunalines paslaugas teikiančių įmonių apie savininkams priklausančias skolas (jei tokios yra).

Pateikiant dokumentus, būtina nurodyti kontaktinius asmenis ir jų duomenis.

Dėl informacijos kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierę Drąsutę Baliūnienę (424 kab.) arba telefonu (8 451) 54 118.

  

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO/BALSAVIMO RAŠTU PROTOKOLAS

SUSIRINKIME/BALSAVIME DALYVAVUSIŲ SAVININKŲ SĄRAŠAS   

           

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai