Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Ekspedicijos „Kraslagas'12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“ dalyviai lankysis Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje

2013-02-19
Naujienos

„Kraslagas' 12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“  ekspedicijos dalyviai 2013 m. vasario 21 d. 11 val. susitiks su Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 912 klasių mokiniais, rajono Tremtinių ir politinių kalinių organizacijos atstovais, Savivaldybės vadovais ir specialistais, mokytojais.

 

XX amžius į istoriją atsinešė vieną baisiausių žmonijos nusikaltimų genocidą. Tai atsitiko daugelyje šalių, tačiau tokio masto, kurį pasiekė represinės Sovietų Sąjungos struktūros, neprilygo nei vienai šaliai. Okupavus Baltijos nepriklausomas valstybes, prasidėjo masiniai trėmimai be jokio teismo, nusinešę ištisų tautų šviesiausius ir pažangiausius protus. Buvo siekiama sunaikinti mūsų šalies mentalitetą, o Sovietinės imperijos klestėjimą pagrįsti vergovine santvarka. Tremtiniai ir kaliniai dirbo kasyklose, statė didžiąsias hidroelektrines, kasė kanalus ir tiesė kelius. Visoje šioje maišatyje be teismo į Sibirą buvo ištremtas ir Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Tai vienintelis prezidentas, nepasitraukęs nuo okupacijos į Vakarus ir praėjęs visus Gulago lagerių žiaurumus, praradęs sveikatą vis dėlto grįžo iš tremties į Lietuvą ir 1969 m. savo dienas baigė Kaune.


Lietuvoje prezidento Aleksandro Stulginskio vardas nėra pamirštas, jo vardu pavadintos net keturios šalies mokyklos, viena iš jų
aukštoji. Lietuvos miestuose jo vardu pavadintos gatvės primena Didįjį lietuvių demokratą net Europos mastu. Jo nuopelnai ir darbai Lietuvai nepamiršti ir įamžinti, tačiau pagarbos per daug nebūna. Skriaudas, kurias patyrė ir Aleksandras Stulginskis, ir visa lietuvių tauta, visuomet priminsime Rusijos valstybei, kaip tiesioginei Sovietų Sąjungos teisių ir pareigų perėmėjai. Žalos atlyginimas už okupaciją ir genocido padarinius Lietuvai bus neatlyginta dar ilgą laiką. Tačiau Lietuvos reikalavimams senaties terminas negalioja.

 

Ne viena „Misija Sibiras“ ekspedicija vyko į tremties vietas tvarkyti apleistų lietuvių kapų, ne vienas tremtinių žygis, parsivežant tėvų ar senelių palaikus į Lietuvą, buvo skirtas vis priminti Rusijai ir pasauliui, kad genocido neužklos laiko dulkės, jis visą laiką išliks mūsų atmintyje.


2012 m. rugpjūčio 16
28 dienomis į Krasnojarsko kraštą buvo išvykusi ekspedicija“Kraslagas‘ 12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“, kurios tikslas buvo priminti visuomenei vieną ryškiausių demokratų Lietuvoje ir Europoje, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarą, Respublikos Prezidentą Aleksandrą Stulginskį, buvusį Gulago kalinį (18851969). Kadangi A. Stulginskis buvo vienas iš Krikščionių demokratų partijos kūrėjų, todėl mintis surengti šią ekspediciją kilo Krikščionių demokratų bendrijos nariams, kurie ir šiandien dalyvauja politiniame Lietuvos gyvenime, tai Žilvinas Leleiva, Kęstutis Salickas, Jonas Šimėnas ir Paulius Saudargas. Į ekspediciją vyko devyni nariai, jos vadovas Gerimantas Statinis, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių klubo pirmininkas.


Ekspediciją ir filmo apie Aleksandrą Stulginskį kūrimą parėmė Popiežiaus Leono XIII paramos fondas ir jo valdytojas Pranas Povilaitis, uniformomis remia UAB „Greater Outdoors“, o projektą vykdo visuomeninė organizacija „Už pilietinę visuomenę“.


 Tai pirmoji ekspedicija, skirta prezidento A. Stulginskio tremčiai paminėti, tačiau tose vietose ne kartą lankėsi lietuviai, nes ten palaidota daug mūsų tautiečių tėvų ir senelių. Sužinoję apie ekspediciją, Lapteviečių brolijos nariai Marija ir Jonas Puodžiai lageriuose kentėjusiųjų ir žuvusiųjų atminimui dovanojo Ignalinos tautodailininko Teofilio Potiejūno sukurtą Rūpintojėlį, kuris liko Nižnij Ingašo muziejuje. A. Stulginskio vardo Lietuvos žemės ūkio universiteto vardu rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas įteikė nuvežti į muziejų tautinę juostą su universiteto regalijomis. Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė paruošė Aleksandro Stulginskio portretą, kuris taip pat pasiliko kaip muziejaus eksponatas. Vokalo profesorius Vytautas Juozapaitis perdavė relikviją, kurią paliko jo senelio žūties vietoje Revučyje. Laišką parašė Saulius Augustinas Kubilius, Vatikano radijo redaktorius, kad Kraslago žiaurumus kartu praėjo ir A. Stulginskio bendražygis, jo senelis Stasys Šilingas, todėl prašė nepamiršti ir šios sentencijos.


Pasiruošimas ekspedicijai ir filmo kūrimas pradėtas prieš gerą pusmetį. Susisiekta ir aplankytas buvęs Kraslago tremtinys Aloyzas Pupinis, gyvenantis Raudondvaryje, Kauno rajone, kuris Rešotuose buvo kartu susitikęs prezidentą A.Stulginskį. Aplankytas prezidento kapas Kaune, lankytasi jo tėviškėje Kutaliuose Šilalės rajone, o taip pat Jokūbave, kur A. Stulginskis turėjo dvarą. Susirašinėjama su Prezidento dukra ponia Aldona Stulginskaite-Juozevičiene ji ir Seimo Pirmininkė Irena Degutienė tapo ekspedicijos globėjomis.


Ekspedicijos „Krasnojarskas‘ 12“ Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“ dalyviai vyko į Rešotų gyvenvietę Krasnojarsko srityje, aplankė Revučyj lagerio, kuriame kalėjo Prezidentas A. Stulginskis, liekanas, rajono centre Nižnij Ingašo krašto muziejui padovanojo informacinės medžiagos apie prezidentą A. Stulginskį, o taip pat jo atminčiai skirtus suvenyrus. Ekspedicijos dalyviai aplankė lietuvių tremtinių kapus, susitiko su Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva" pirmininku Antanu Rasiuliu, valdžios ir žiniasklaidos atstovais.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5