Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

2015-12-01

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2014 m. sausio 22 d. 2015 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 45 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ yra paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) įgyvendinimą Lietuvoje.

 Fondo tikslas skatinti socialinę sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir / ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

 Fondo tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 1,5 dydžio per mėnesį, su galimomis išimtimis.

 Už maisto produktų įsigijimą yra atsakinga valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, vykdydama Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems asmenims programą, su Pasvalio rajono savivaldybe, kaip viena iš partnerių, 2015 m. lapkričio 4 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią toliau bus vykdomas projektas „Parama maisto produktais III“.

Maisto produktai į mūsų rajono sandėlį bus vežami nuo gruodžio 2 d.

 

Vienam paramos gavėjui skirtas maisto produktų kiekis,pristatomas į paramos maisto produktais projekto partnerių sandėlius,

2015 lapkričio – gruodžio mėnesiais

 

Eil. Nr.

Maisto produktas

Kiekis (vnt.)

1.

Cukrus

1

2.

Rapsų aliejus

1

3.

Mėsos konservai

1

4.

Konservuotos pupelės

1

5.

Skaldyti žirniai

1

6.

Ryžiai

1

7.

Sausainiai

1

8.

Saldintas sutirštintas pienas

1

 

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai