Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ GYVENTOJAMS

2017-12-18

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83, 4.84 straipsniai numato, kad daugiabučio namo patalpų savininkai bendro naudojimo objektams prižiūrėti, remontuoti ir tvarkyti pasirenka vieną iš trijų valdymo formą: steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją, sudaro jungtinės veiklos sutartį arba savivaldybė paskiria  parinktą administratorių.

Įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, gyventojai savo daugiabutį prižiūri patys. Apie naują namo administravimo būrą įgaliotiniai raštu informuoja Pasvalio rajono savivaldybės administraciją dėl išbraukimo iš administruojamų namų sąrašo.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarime Nr. 831 patvirtintose  daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose nurodytos  administratoriaus funkcijos, atsakomybė (kaupiamų lėšų naudojimas, metinės veiklos ataskaita, namo priežiūros metinį ir ilgalaikis planas, bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašas, techninio prižiūrėtojo paskyrimas). Namo administratoriaus parengti reikalingi dokumentai derinami su patalpų savininkais, tvirtinami susirinkime.

Jungtinės veiklos įgaliotinio atsakomybė nurodyta sutartyje, bendrijos pirmininko–įstatuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės. Namų valdytojų veiklos patikrinimas numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakyme Nr. D1-612.  Vadovaujantis šiais teisės aktais Pasvalio rajono tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-252 patvirtintos Pasvalio rajono daugiabučių namų administratorių priežiūros ir kontrolės taisyklės. 2016 m. birželio 8 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-417 paskirta administratorių veiklos vertinimo komisija. 

Daugiau informacijos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrius,  423, 424 kab., tel. (8 451) 54 118

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai