Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Jaunimo veikloms stiprinti SADM skiria beveik 87 tūkstančius eurų

2015-03-25

Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms ir bendradarbiavimui stiprinti. Abiejų konkursų įgyvendinimui skirti 86 886 EUR.

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo klausimams kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti. Projektus konkursui galės teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios bei bendruomeninės organizacijos.

Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, šiuo konkursu bus finansuojamos veiklos, skatinančios jaunų žmonių verslumą, socialinę įtrauktį ir pilietiškumą, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką bei kūrybiškumą. „Labai svarbu ugdyti jaunuolių socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinti kokybiško laisvalaikio sąlygas. Todėl tikimės, kad konkurse dalyvaus suinteresuotos organizacijos, siekiančios geriausių savo veiklos rezultatų,“ – sakė ministrė.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2015 metais konkursu siekiama spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą bei veiklų inicijavimą. Taip pat, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti. Projektus konkursui galės teikti nevyriausybinės organizacijos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos bei bendruomeninės organizacijos.

Konkursu bus finansuojamos veiklos, skatinančios įvairių viešojo valdymo institucijų, nevyriausybinio ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus; skatinančios darbą su per anksti iš švietimo sistemos pasitraukusiais vaikais ir jaunimu bei gerosios patirties sklaidą; skiriančios dėmesį darbiniam užimtumui, socialinei atsakomybei ir pilietiškumui.

Taip pat bus finansuojamos veiklos, kurios sudarys sąlygas jaunimui įgyti darbinės patirties vietos įmonėse; vykdys procesų, susijusių su jaunimu, stebėseną savo savivaldybėje, atsižvelgiant į šio konkurso tikslą; motyvuos niekur nedirbantį, nesimokantį ar mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) pasinaudoti Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamomis galimybėmis bei skatins įgyvendinti pameistrystės programą, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aureliją Mineikaitę, tel. Nr. 8 706 68265, el. p. Aurelija.Mineikaite@socmin.lt.

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui reikalingus dokumentus rasite čia.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2015 metais konkursui reikalingus dokumentus rasite čia.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai