Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Nauji reikalavimai keliamam triukšmui

2011-07-25

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011), ji pakeis dabar galiojančią higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.


Naujoje HN 33:2011 triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.


Įsigaliosiančioje higienos normoje įrašytas punktas, kad HN 33:2011 reikalavimai netaikomi paties fizinio, juridinio asmens ar filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais.


Įsigaliosiančioje normoje pateikta daug naujų sąvokų:  toninis garsas, impulsinis garsas, pastovus triukšmas, nepastovus triukšmas,  maksimalus garso slėgio lygis ir t. t. bei pateikti jų apibrėžimai.


Pateikta lentelė, kurioje  išdėstyti sugriežtinti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose. Taip pat norma papildyta,  kad gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų esančių kurortuose ir kurortinėse teritorijoje, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA.


Asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę ar pramoninę veiklą statiniuose, kurių statybai statybos leidimas buvo išduotas iki naujos normos įsigaliojimo datos, nustatyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų pastatų ( namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, iki 2016 m. lapkričio 1 d. gali būti viršijami, bet ne daugiau kaip 10 dB.


Naujoje HN 33:2011 atskirame VI skyriuje pateikti Triukšmo strateginio kartografavimo bendrieji reikalavimai, o IV skyriaus 2 –oje lentelėje pateikti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Pasvalio skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Šilienė tel. (8 451) 34 457, el. p.virginija.siliene@panevezys.vvspt.lt

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31